Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt
S

Swelux Construction Group AB

F-skatt

Moms-
berättigad

Be om offert

Senast kontrollerad: 2023-05-31

Om Swelux Construction Group AB

  • Saulat

  • Bogesholmsvägen 9,244 39 KÄVLINGE

  • Medlem sedan 2023-01-09

På Swelux Construction Group AB utför vi byggservice i form av renoveringar, om- och tillbyggnader och mindre nybyggnader. Kunderna finns inom företag och det privata sektorn över hela Skåne med omnejd.

Vårt mål är att ta ett totalansvar och ge dig en enkel resa genom ditt projekt. Det gäller både vid kortare uppdrag och för avtal som löper över längre tid. Du får alltid en egen kontaktperson som är med från planering och budgetering till genomförande och uppföljning. Vi kan även samordna arbetet med eventuella sidoentreprenörer och andra aktörer. Ett enkelt och smidigt sätt som ger dig kontroll.

Medarbetarna är vår främsta styrka. De är ansvarsfulla med social kompetens, vilket är viktigt när de möter våra kunder. När du anlitar oss, vet du att välutbildade och erfarna personer med yrkesbevis utför jobbet. De har gått de senaste utbildningarna inom säkerhet och har koll på nya standarder och lagkrav.

Välkommna att kontakta Swelux Construction Group, Där ideer blir verklighet.

Kvalitetspolicy:
- Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.
- Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.
- Vår kvalitetspolicy omfattar såväl våra tjänster som våra produkter. Genom ständig strävan efter förbättring, välutbildad personal, korta beslutsvägar och väl dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring skapar vi varaktiga kundrelationer.
- Vår personal ska alltid vara uppdaterade med dom kvalité kurser & utbildningar för att möta dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalité.
- Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.
- Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet, ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy:
- Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt, miljöanpassad entreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling & ständig förbättring.
- Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav.
- Vi planerar olika projekt samtidigt med material i god tid, då vi vill minska på antal materialtransporter.
- Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.
- I möjligaste mån söker vi miljö certifierade leverantörer av material.

Arbetsmiljöpolicy:
- Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall med en ständig strävan efter förbättring
- Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.
- Vår KMA ansvarig med arbetsledare ansvarar för att identifiera alla ev. risker & faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som minimera riskerna. KMA ansvarig med arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med dem lagar som påverkar företagets verksamhet.
- Vi inför också tydliga förbud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen.
- På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.
- Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.
- Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs inom KMA.
- Att arbeta på/med Swelux Construction Group AB skall upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas skyldighet att värna om en god arbetsmiljö och rapportera om någon behandlas illa. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och tar till handling när sådant uppdagas.

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Certifikat & intyg

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Miljöcertifierad logotyp

Miljöcertifierad

Miljöcertifierad logotyp

Miljöcertifierad

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

Verksamma inom

Se fler kategorier

Dölj kategorier

Områden

Bjuv
Burlöv
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Perstorp
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
+ 6 områden - 6 områden

Se fler områden

Dölj områden

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.