DORUNNER

Dorunner App

Hämta

Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt
Bild på hus

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-10-30

Dorunner AB (nedan kallat "vi", "oss", "vår" eller "företaget") värnar om att skydda och respektera din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler, inklusive Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter ska vara skyddade hos oss. Denna integritetspolicy beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dessa.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Dorunner är personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy och kan kontaktas på följande adress:
Dorunner AB
Org nr: 556723-4603
Adress: Karlavägen 50, 114 49, Stockholm
Tel: 08 - 580 800 05
info@dorunner.se

1. Innehåll

1. Innehåll
2. Vilka personuppgifter vi samlar in
3. Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
4. Dataskydd och säkerhet
5. Hur vi använder dina personuppgifter
6. Dina rättigheter
7. Cookies
8. Ändringar i integritetspolicyn eller cookiepolicyn

2. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:
 • Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.
 • Användarinformation, inklusive användarnamn, lösenord och preferenser.
 • Bild och ljudinformation.
 • Teknisk information, såsom IP-adress, enhetsinformation och webbläsarinformation.
 • Affärsinformation, inklusive företagsnamn, affärsadress och branschinformation.
Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
 • När du skickar in en förfrågan på vår webbplats om att få offerter från ett tjänsteföretag.
 • När du ansluter ett företag för att bevaka marknadsplatsen på uppdrag.
 • När du kommunicerar med oss via e-post, telefon eller via chat.
 • Genom användning av cookies och liknande teknik (se punkt 9).
 • Från offentligt tillgängliga källor, register, partners eller koncernbolag.
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • För att tillhandahålla våra tjänster och utföra de tjänster våra användare och företag vill få utförda på Dorunners plattform.
 • För att administrera och underhålla våra kundrelationer.
 • För att skicka marknadskommunikation om våra tjänster, om du har gett ditt samtycke.
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter och krav.
Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter kan vara samtycke, avtal, rättslig skyldighet eller vårt legitima intresse att bedriva och förbättra vår verksamhet.

3. Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:
 • Tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtal med dig.
 • Kommunicera med dig om våra tjänster och support.
 • Anpassa och förbättra våra tjänster och vår användarupplevelse.
 • Följa lagliga skyldigheter, inklusive bokförings- och skatteregler.
 • Skicka marknadsföring om våra tjänster, om du har gett ditt samtycke.
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:
 • Med våra tjänsteleverantörer och underleverantörer som bistår oss med att tillhandahålla våra tjänster.
 • Vid efterlevnad av lagliga skyldigheter och regleringsmyndigheter.
 • Vid försäljning eller överföring av företaget, i vilket fall dina personuppgifter kan överföras till den nya ägaren.
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje parter.
Behandling Kategori Personuppgifter Laglig grund
Lämna en uppdragsförfrågan på dorunner.se Användare/uppdragsgivare som använder Dorunners tjänst. 1.Information om efterfrågad tjänst.
2. Beskrivning av uppdrag.
3. Namn, email, telefonnummer, postnummer
4. Bilder
Nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal med användaren.
Skapa och tillhandahålla konto för användare för administration av förfrågningar, meddelanden och övrig information. Användare/uppdragsgivare som använder Dorunners tjänst. 1. Namn, email, telefonnummer, postnummer, lösenord
2. Skickade/besvarade förfrågningar
3. Meddelanden
Nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal med användaren.
Marknadskommunikation såsom nyhetsbrev, kampanjerbjudanden samt övrig marknadsföring. Användare/uppdragsgivare som använder Dorunners tjänst. 1. Namn, email
2. Kategori
3. Region för senaste förfrågan.
Behandlingen är grundad på så kallad intresseavvägning till att mottaga marknadsföring från oss. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt intresse i att ta del av erbjudanden och övrig information från oss. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i detta ändamål.
Behandling av personuppgifter vid hantering av kundtjänstärenden samt inkommande ärenden gällande uppdrag/användare. Kund eller företrädare för kund eller användare. 1. Namn, telefonnummer, email, adress.
2. Innehåll i förfrågan och användarkonto.
3. Meddelanden, chatt och användargenererad data.
Behandlingen är grundad på så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen är nödvändig då det föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt avtal.
Skapa konto för kund för att kunna matcha kund med passande uppdragsgivare. Kund (företag) 1. Företagsnamn,
2. Organisationsnummer, personnummer (endast om enskild firma),
3. Postnummer, ort el. telefonnummer.
4. Email
Nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal med kund.
Kreditupplysning på företag Kund (företag) Upplysningar inhämtas för att ingå och uppfylla avtal. Intresseavvägning för Dorunners berättigade intresse att kunna undersöka en kunds kreditvärdighet innan avtal ingås.
Verifiering via bank-id för företag. Kund (företag) 1. Personnummer
2. Namn
3. Datum, tid
Nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal med kund och eller uppdragsgivare.
Administration gällande abonnemang och fakturering. Kund (företag) 1. Uppgifter om abonnemang
2. Skuldsaldo
3. E-postadress
4. Fakturaadress
Nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal med kund.
Skapande av kundkonto samt inloggning på kundkonto. Kund eller företrädare för kund (företag) 1. Namn, telefonnummer, email, postnummer.
2. Lösenord
3. Vilka förfrågningar som besv
arats 4. Omdömen
5. Certifikat, utbildning, kvalitetsstämplar.
Intresseavvägning, det vill säga att Dorunner berättigade intresse av att identifiera företrädare för företagskund vid ingående av avtal samt möjligheten att kunna tillhandahålla och administrera kundinloggning till sin tjänst.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller obehörig ändring. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår datasäkerhet och följer branschstandarder.

5. Lagringsperiod

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig vilket anges i denna policy eller enligt gällande lagar och regler.

6. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att begära åtkomst, rättelse, radering och begränsning av behandling. Du har också rätt att invända mot viss behandling och att återkalla ditt samtycke när som helst. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

7. Cookies

Vi använder cookies och liknande teknologier på vår webbplats för att förbättra din upplevelse. Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder dessa teknologier och de valmöjligheter du har i samband med dem.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som lagras på din dator eller enhet när du besöker en webbplats. Dessa filer innehåller information om din interaktion med webbplatsen och används för olika ändamål, inklusive att förbättra webbplatsens prestanda, leverera skräddarsytt innehåll och samla in anonym statistik.

Typer av cookies vi använder

Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:
a. Nödvändiga cookies: Dessa cookies är avgörande för webbplatsens grundläggande funktion. De gör det möjligt för dig att navigera på webbplatsen och använda dess funktioner.
b. Preferenscookies: Dessa cookies sparar information om dina preferenser och val på webbplatsen så att vi kan anpassa din upplevelse.
c. Prestanda- och analyscookies: Dessa cookies hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår webbplats genom att samla in anonyma data om ditt beteende. Detta hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda och innehåll.
d. Annonscookies: Vi använder dessa cookies för att leverera riktad reklam och marknadsföring till dig, baserat på dina intressen och tidigare aktiviteter på webbplatsen.

Hur kan du kontrollera cookies?

Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies när du besöker vår webbplats. Du kan ändra dina cookieinställningar genom att anpassa inställningarna i din webbläsare. Tänk på att avaktivera vissa cookies kan påverka funktionaliteten på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies i enlighet med denna cookiepolicy. Om du inte samtycker till användningen av cookies enligt denna policy, bör du inte använda vår webbplats eller ändra dina cookieinställningar i din webbläsare.

Om du har några frågor eller funderingar om vår cookiepolicy är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ändra denna cookiepolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med det uppdaterade datumet. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna cookiepolicy för att hålla dig informerad om hur vi använder cookies.

8. Ändringar i integritetspolicyn eller cookiepolicyn

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller cookiepolicy är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ändra denna cookiepolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med det uppdaterade datumet. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna cookiepolicy för att hålla dig informerad om hur vi använder cookies.

Kontakta oss

Dorunner AB
Org nr: 556723-4603
Adress: Karlavägen 50, 114 49, Stockholm
Tel: 08 - 580 800 05
info@dorunner.se

Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara dina frågor och ta itu med ditt ärenede så snabbt som möjligt.