För att Dorunner ska vara en säker och välfungerande webbplats har vi följande regler

Villkor och regler

Dorunner ägs av Dorunner AB. För att Dorunner.se ska vara en trevlig, säker och väl fungerande webbplats har vi följande villkor och regler.

Användarvillkor

Denna tjänst tillhandahålls av Dorunner AB (”Dorunner”) med organisationsnummer 556723-4603. Det går att använda Dorunner på många sätt; man kan lämna en förfrågan, skriva ett omdöme eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att vår marknadsplats ska vara trevlig och säker har vi användarvillkor och regler. Oavsett hur du använder Dorunner är det följande användarvillkor som gäller.

01. Kostnad

Det kostar ingenting att göra en offertförfrågan, skriva ett omdöme om ett företag eller prenumerera på nyhetsbrev.

02. Användning

Den som gör en offertförfrågan eller lämnar ett omdöme, godkänner att Dorunner skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan. Det är inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.

Omdömen från kunder är en central del av vår tjänst och det är därmed av yttersta vikt att säkerställa att omdömen om våra anslutna företag inte är fabricerade. Vi kan därför komma att kräva att ni styrker att ni använt företaget i fråga, t.ex. med en bild på kvitto/faktura (eller liknande) innan omdömet publiceras.

03. Ej bunden

Den som gör en förfrågan på Dorunner är inte bunden att anlita ett företag från Dorunner. Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.

04. Missbruk

Det är inte tillåtet att förtala någon person eller företag, eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan eller omdöme. Missbruk kommer att anmälas och överträdelse kan komma att innebära att användarkontot spärras utan förvarning.

05. Erhållna svar

Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan. Dorunner garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och region. Dorunner ställer krav på att anslutna företag förhåller sig till och respekterar våra villkor och regler.

06. Användarens ansvar

Det är användarens ansvar att utvärdera, kontrollera och anlita entreprenören.

07. Oseriösa företag

Oseriösa företag och företag som bryter mot villkor och regler skall anmälas till info@dorunner.se och kan därefter komma att stängas av från Dorunner.

08. Dorunners ansvar

Användare sluter avtal direkt med utföraren. Dorunner har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter. Dorunner tar inte ansvar och lämnar inga garantier för produkter och arbeten som utförs av företag som förmedlats via tjänsten. Dorunner kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.

09. Integritetspolicy och personuppgiftshantering

Dorunner är personuppgiftsansvarig för behandling av registrerade uppgifter på denna hemsida. Genom registrering av personuppgifter (förnamn, efternamn, email-adress och telefonnummer) ger du ditt samtycke till att Dorunner använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part enligt nedan:

  • Till de företag som är anslutna till Dorunner och tillhandahåller den tjänst du efterfrågar i din förfrågan
  • Dorunners samarbetspartners är:
    • För att leverera en teknisk lösning (servers, felrapportering mm.): Amazon Webservices, Ramnode, Digital Ocean Inc, och Rollbar.
    • För att kommunicera med våra användare (distribution av SMS och mail): Pliwo, Nexmo, SendGrid Inc. och SendinBlue
    • För att ta reda på vad våra användare tycker (marknadsundersökningar): Delighted Inc. och Survey Monkey
    • För att tillhandahålla den integrerade funktionen och distributionen av offerter och avtalssignering kopplat till din förfrågan: Cling Group AB

Personuppgifterna behandlas i syfte att leverera tjänsten dvs. administrera förhållandet mellan användaren och tjänsteföretagen (som utför tjänster som användaren är intresserad av). Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Våra samarbetspartners har samma hårda krav på personuppgiftshantering och lyder under samma lagstiftning (i EU avses Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR), eller är certifierade enligt US Privacy Shield.

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Detta innebär vanligtvis att personuppgifterna raderas när användaren inte längre kan förväntas ha nytta av tjänsten, eller återkallar sitt samtycke.

Registrerade personer har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller utövande av rättigheter kan meddelande skickas till oss på info@dorunner.se.

10. Marknadsföring

Dorunner bedriver ingen marknadsföring riktad mot minderåriga.

11. Användning av cookies:

Dorunner använder cookies. Du kan själv via din webbläsare välja om du vill tillåta cookies eller ej. Cookies används i marknadsföringssyfte och för att höja kvaliteten i vår tjänst bland annat genom att vissa inställningar på sidan sparas. Exempelvis kan du fortsätta att vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika webbsidor. Läs mer om cookies på minacookies.se