Företagets logotyp

Avanze Byggteknik AB

Omdömen (2)

Kontaktperson

David Cedin

  • Johns väg 5, 44492 JÖRLANDA
  • Medlem på Dorunner sedan: 2017
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Avanze Byggteknik AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Avanze Byggteknik AB

Avanze Byggteknik AB är ett fåmansbolag med bred kompetens och med över 15 år i branschen. Jag utför projekt från skisstadiet och bygglov, byggprojektering, konstruktionsberäkningar, samt Kontrollansvar, besiktningar och fuktskadeutredningar.
Är certifierad KA enl PBL nivå K, samt godkänd besiktningsman enligt SBR.
Sitter i expertgrupp i SBR för Kontrollansvar.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Konsultansvarsförsäkring

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Omdömen

avatar
via Husbesiktning, Fagerfjäll

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Badrumsbesiktning, Uddevalla

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga