Företagets logotyp

Städkurir & Flytt Värmland AB

S

Eva Lindén

  • Medlem på Dorunner sedan: 2012
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Städkurir & Flytt Värmland AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Städkurir & Flytt Värmland AB

Vi utför städ- och flyttjänster.
Vårt motto är nöjda kunder och personal, med kvalitetsutförda tjänster, vid personlig kontakt.
Ingen städtjänst är främmande för oss. Vi utför flytt- och kontorsstädningar, hemstädning med regelbundet återkommande uppdrag eller vid enstaka tillfällen, fönsterputsning och trädgårdsarbeten.
Vi utför flyttjänster av små och stora bohag, tömning av dödsbon och slängning av skräp och annat kasserat.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Kvalitetsledning (ISO9001)

Läs mer

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som bygger på ett antal grundläggande principer. Om man har ett ledningssystem som baseras på kraven i standarden kan man få sitt ledningssystem certifierat.

certifikatlogo

Miljöcertifierad

Läs mer

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

certifikatlogo

Almega

Läs mer

Almega är en organisation i Sverige för tjänsteföretag, Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning.

Referenser

Matmejeriet Karlstad

Mario Bretschneider Fastighetschef, Matmejeriet i Karlstad AB Telefon: 070-620 57 40

Omdömen

Städkurir & Flytt Värmland AB har valt att inte visa omdömen.