{[ message.text ]}

  • Medlem på Dorunner sedan: 2009
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB

Sveriges närmaste sotare
Skorstensfejaremästare Ulf Öberg

Vi utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder, och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler, samt i imkanaler m.m. som ett led i samhällets brandskydd.
Vi kan också erbjuda tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd.

Vi är specialister på:

* Ventilationsrengöring
* Skorstensbesiktningar
* OVK-besiktningar

Sotare
Enköping

Certifikat & Intyg

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB har inte lagt in några certifieringar ännu.

Referenser

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB har inte lagt in något referensjobb ännu.

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB har inte fått något omdöme ännu.

Karta