Företagets logotyp

Pulls Entreprenad AB

Omdömen (0)

P

Rivning: Yngve Nilsson 0707-460 238 Mark o anläggning: Johan Meller 0707-460 233

  • BOX 20188, 161 02 Bromma Stockholms län
  • Medlem på Dorunner sedan: 2016
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Pulls Entreprenad AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Pulls Entreprenad AB

Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen, vilket borgar för bra samarbete och nöjda kunder.
Vi har ett stort kontaktnät och kan därför alltid skaffa oss den kunskap varje enskilt arbete kräver.
Vår rivningsavdelning har erfarenhet från att riva små stugor till att riva 8-våningshus mitt i Sthlm City.
Vår markavdelning har erfarenheter från små plattläggningar, dräneringar, avloppsbyten mm hos privatpersoner till hela markentreprenader på skolor mm.
Vi utför arbeten åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, större byggföretag samt kommunala inrättningar.
Ingen förfrågan eller jobb är för liten eller för stor. Testa oss gärna.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

SSG Entre (säkerhetsutbildning arbetsmiljö)

Läs mer

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

certifikatlogo

Hjärt- och lungräddning

Läs mer

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

certifikatlogo

Tunga lyft (certifikat)

Läs mer

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att vår personal har nödvändig förståelse, kompetens och verktyg för att minimera slitage på kroppen.

Referenser

stenläggning

Stenläggning med underarbeten utför vi i samråd med kund, oftast olika lösningar beroende på plats och önskemål. Här kan du se några exempel.

 

Dräneringsarbete

Dräneringsarbeten utför vi då vi certifierats enligt Fukt och dränteknik.

 

Rörläggning.

Vi schaktar och byter avlopp och vatten, Vi gör även nyanläggningar.

 

Omdömen

Pulls Entreprenad AB har inte fått något omdöme ännu.