H

HM Allbygg AB

Omdömen (0)

H

Hans Nordin

  • HARV 129, 86492 Matfors
  • Medlem på Dorunner sedan: 2016
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

HM Allbygg AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om HM Allbygg AB

Vi åtar oss totalentreprenader,nybyggnationer/tillbyggnader samt alla typer av renovering. Inklusive alla målningsarbeten såväl ute som inne Vi gör även badrum,kakel/klinker samt el och vvs. Vi kan även tillhandahålla rithjälp samt medverka vid bygglovsansökningar.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Byggfelsförsäkring

Läs mer

Byggfelsförsäkring i 10 år. En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet. För ett vanligt hus kostar en byggfelsförsäkring cirka 10 000 - 40 000 kr.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Referenser

Fasadrenovering målning av tvåvåningshus

Hus i Burträsk. Referens katarina Isaksson,Bertil Ådin

Badrum Sundsvall

Badrumsrenovering,byggnationer Njurunda Sundsvall Referens : BNert-Åke Eriksson

Fasadförbåttring,målning Pilgatan Umeå

Målning samt diverse snickerier av byggnadsvårdshus i Umeå. Referens : Kerstin Alden

Omdömen

HM Allbygg AB har inte fått något omdöme ännu.