Företagets logotyp

E.P Saneringservice AB

Omdömen (2)

E

Edgard Perez

  • LERBRÅKAVÄGEN 20, 23840 OXIE
  • Medlem på Dorunner sedan: 2016
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

E.P Saneringservice AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om E.P Saneringservice AB

E.P Saneringservice AB är ett företag i Sanering och Rivningsbranschen.
Vi jobbar enligt de principer som framgår av ISO 9001.
Kvalitet är en genomgående tanke i vårt arbete för att kunden ska få de produkter och tjänster som förväntas av ett seriöst företag.
Alla arbeten börjar med en arbetsgenomgång och avslutas med egenkontroll eller slutredovisning på annat sätt. Då företagets egen kompetens ej räcker till använder vi oss av inhyrda konsulter som även ser över vårt arbete årligen. Vi har också kvalitetsmål inom företaget vilka ledningsgruppen framställer inför varje år och följer upp regelbundet.

Våra tjänster
* Rivning
* Maskinrivning
* Betongsågning
* Håltagning
* Asbestsanering
* PCB Sanering
* Fuktsanering
* Miljöinventering
* Betongslipning
* Uthyrning av personal

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Kvalitetsledning (ISO9001)

Läs mer

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som bygger på ett antal grundläggande principer. Om man har ett ledningssystem som baseras på kraven i standarden kan man få sitt ledningssystem certifierat.

certifikatlogo

Miljöcertifierad

Läs mer

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Yrkestrafiktillstånd

Läs mer

Bara den som har yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

Hjärt- och lungräddning

Läs mer

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

certifikatlogo

Tunga lyft (certifikat)

Läs mer

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att vår personal har nödvändig förståelse, kompetens och verktyg för att minimera slitage på kroppen.

certifikatlogo

Lyftkort (operatörsutbildning kranfordon)

Läs mer

Det finns olika sätt att utbilda sig. Typiskt har individen som innehar operatörsutbildningen gått en teoretisk och praktisk grundutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

certifikatlogo

Tillstånd Att Riva Asbest

Läs mer

Arbetsmiljöverket har gett detta företag tillstånd att riva asbest.

Omdömen

avatar

Supernöjd

Mycket proffsigt bolag, dom är mycket noga med saneringar och rivningar.

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Sanering av lägenhet, Lund

Svar från E.P Saneringservice AB

Heh Johan, tycker att det är dåligt av dig att ge mig ett omdöme eftersom att det inte var jag som var uppdragstagare av "Sanering av lägenhet, Lund". Kanske du kan till nästa gång ge omdöme till rätt företag istället för att kasta kassa omdömen till företag som inte har med det jobbet att göra. Med vänlig hälsning, Edgard Perez - E.P Saneringservice AB PS!! Hade det varit jag som utfört jobbet så hade du get mig 5 i omdöme. :)

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga