Certifikatguiden – lär dig mer om vilka som krävs

Inom yrkes- och tjänstesektorn finns ett flertal olika certifieringar och auktoriseringar inom respektive fält. Men vilka krävs och hur kollar man att certifikaten är aktuella? Kolla in vår guide!

Inom yrkes- och tjänstesektorn finns ett flertal olika certifieringar och auktoriseringar inom respektive fält. Vissa yrken är reglerade enligt lag medan det i många fall endast finns certifieringar som branscherna själva satt upp, för att öka kvaliteten inom yrket.

Certifiering används ofta som en kvalitetsstämpel

I många fall används certifiering enbart som en form av kvalitetsstämpel som styrker att personen har rätt kunskap inom sitt fält och utför arbetet på ett fackmässigt sätt.

På Dorunner kan ni hitta information om företagens certifikat och auktoriseringar i företagsprofilen.

Ni kan alltid dubbelkolla att denna information är aktuell genom att söka i branschorganisationernas medlemsregister.

Hitta hjälp via Dorunner

”Kolla alltid att de hantverkare du anlitar har rätt utbildning och eventuella certifikat för att utföra just ditt specifika jobb”

vattendroppar

Vatten & våtutrymmen

När det kommer till våtutrymmen är det extra viktigt att arbetet görs på ett fackmässigt sätt enligt branschstandarder. Om skador uppstår i ett våtrum kan försäkringsbolaget vilja se ett våtrumsintyg för att kunna ersätta skadorna. Det är ett intyg som du får från din hantverkare som intygar att arbetet utförts enligt branschföreskrifter.

Det finns två stora branschorganisationer inom våtrumssektorn, Byggkeramikrådets Branschregler och Svensk Våtrumskontroll, vilka båda utbildar inom- och jobbar för våtrum enligt byggstandarder. När det kommer till VVS finns branschreglerna Säker Vatteninstallation, vilket är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Byggkeramikrådets Branschregler (BKR)

Som behörigt våtrumsföretag och hantverkare för badrum kan man bli medlem i Byggkeramikrådet (BKR).

Företagen åtar sig att följa branschreglerna för våtrum, vilka ställer krav på både material och utförande.

Företaget får utfärda kvalitetsdokument vid ett färdigställt våtrum, vilka kan användas vid ev. försäkringsärenden.

Kolla medlemskap i BKR

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV)

Företag som följer BBV, använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner, vilket innebär att våtrummet är byggt på ett fackmässigt sätt.

För att bli behörig krävs utbildning i tätskikt och material.

Behörig montör kan alltid visa fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Kolla behörighet enligt BBV

VVS-företag & montörer

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer.

Auktoriserade installatörer utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Kolla att din hantverkare är behörig enligt Säker Vatten

”Elektriker är ett reglerat yrke, vilket betyder att installatören enligt lag måste vara auktoriserad för att få arbeta inom yrket”

Elektricitet

Elektriker är ett reglerat yrke, vilket betyder att installatören enligt lag måste vara auktoriserad för att få arbeta inom yrket. Det finns även olika typer av auktorisation beroende på vilken typ av arbeten elektrikern får utföra. Det är Elsäkerhetsverket som är kontrollenheten samt utfärdar auktoriseringen.

Elsäkerhetsverket

Inom auktoriseringen finns olika typer av behörighet, beroende på vilka jobb elektrikern får utföra. Kolla alltid att den elektriker du väljer är auktoriserad för det uppdrag som ska utföras.

Verksamhetstyper
Bostäder (Lågspänning)
Allmänna och offentliga utrymmen (Lågspänning)
Övriga anläggningar för användning av el (Lågspänning)

Kolla att din elektriker är auktoriserad

”Yrkestrafiktillstånd krävs när det sker yrkesmässig trafik som avser transporter av gods, vilket är den verksamhet som flyttfirmor bedriver”.

ikon flyttbil

Flytt & trafik

Yrkestrafiktillstånd krävs när det sker yrkesmässig trafik som avser transporter av gods, vilket är den verksamhet som flyttfirmor bedriver. Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd.

Transportstyrelsen

Yrkestrafiktillstånd

Det är bara den som har yrkestrafiktillstånd som får bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen är den tillståndsmyndighet som utfärdar tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg.

Kolla att företaget har yrkestrafiktillstånd

”Det krävs speciella tillstånd för att riva asbest, vilka utfärdas av Arbetsmiljöverket”

Byggfirma

Bygg

Inom byggsektorn finns ett flertal certifikat inom olika området. Bland annat krävs speciella tillstånd för att riva asbest, Isocert som berör en viss typ av fuktdräneringsmetod, brunnsborrare och auktorisering för rörinspektioner.

Tillstånd att riva asbest

Arbetsmiljöverket utfärdar ett tillstånd för att riva asbest. Det är det företag som arbetar med asbest och asbesthaltigt material som måste ansöka om tillstånd för uppdraget.

Tillståndet kan inte överlåtas till ett annat företag.

Tillståndet som krävs för asbest-arbeten

Isocert 1 & 2

För att skydda husgrunder och gröna takkonstruktioner mot fuktskador används ofta en så kallas Isodrän-skiva. Isocert 1 och 2 är en certifiering för de som hanterar dessa skivor, för att säkerställa att de har rätt kunskap att utföra en installation.

Det finns dock inget krav på att företag ska vara certifierade enligt Isocert, utan certifieringen fungerar mer som en trygghet för beställaren då installatören blivit utbildad för just denna typ av dränering.

Certifieringen är personlig.

Kolla certifiering enligt Isocert

Certifierade brunnsborrare

Det är viktigt att brunnsborrning sker på ett fackmässigt sätt, för att undvika skador på fastighet och i värsta fall även miljön.

För att kunna styrka kompetensen hos borrare finns därför en certifiering.

Certifikatet utfärdas i enlighet med RISE Certifieringsregel för Brunnsborrare.

Kolla certifiering hos RISE

Sveriges Auktoriserade Rörinspektioner

Företag som enligt STVF gått igenom kursen för rörinspektion och blivit auktoriserad att utföra jobb som beträffar tv- och rörinspektion.

Det kan bland annat gälla avloppsledningar, rörledningar, ventilationskanaler och andra trånga utrymmen.

Kolla behörighet hos STVF

”Olyckor går inte att förutse. Därför är det viktigt att det företag du anlitar har försäkringar som täcker eventuella skador som kan uppstå”.

Försäkringar

Försäkringar

Inom byggsektorn finns ett flertal certifikat inom olika området. Bland annat krävs speciella tillstånd för att riva asbest, Isocert som berör en viss typ av fuktdräneringsmetod, brunnsborrare och auktorisering för rörinspektioner.

Tillstånd att riva asbest

Arbetsmiljöverket utfärdar ett tillstånd för att riva asbest. Det är det företag som arbetar med asbest och asbesthaltigt material som måste ansöka om tillstånd för uppdraget.

Tillståndet kan inte överlåtas till ett annat företag.

Tillståndet som krävs för asbest-arbeten

Isocert 1 & 2

För att skydda husgrunder och gröna takkonstruktioner mot fuktskador används ofta en så kallas Isodrän-skiva. Isocert 1 och 2 är en certifiering för de som hanterar dessa skivor, för att säkerställa att de har rätt kunskap att utföra en installation.

Det finns dock inget krav på att företag ska vara certifierade enligt Isocert, utan certifieringen fungerar mer som en trygghet för beställaren då installatören blivit utbildad för just denna typ av dränering.

Certifieringen är personlig.

Kolla certifiering enligt Isocert

Certifierade brunnsborrare

Det är viktigt att brunnsborrning sker på ett fackmässigt sätt, för att undvika skador på fastighet och i värsta fall även miljön.

För att kunna styrka kompetensen hos borrare finns därför en certifiering.

Certifikatet utfärdas i enlighet med RISE Certifieringsregel för Brunnsborrare.

Kolla certifiering hos RISE

Sveriges Auktoriserade Rörinspektioner

Företag som enligt STVF gått igenom kursen för rörinspektion och blivit auktoriserad att utföra jobb som beträffar tv- och rörinspektion.

Det kan bland annat gälla avloppsledningar, rörledningar, ventilationskanaler och andra trånga utrymmen.

Kolla behörighet hos STVF

”Medlemmar i Måleriföretagen kan erbjuda sina kunder Nöjd-Kund-Garanti”.

Måleri

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, utbildar inom våtrumsmåleri och syftar till att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

Måleriföretagen är en medlemsorganisation för målare som ger yrkesmännen möjlighet att erbjuda sina kunder Nöjd-Kund-Garanti.

Måleribranschens Våtrumskontroll

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, och Måleriföretagen i Sverige med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

Företag som är auktoriserade enligt Måleribranschens våtrumskontroll har genomgått utbildning specifikt för våtrum.

Kolla att din målare är auktoriserad

Nöjd-Kund-Garanti Måleriföretagen

Måleriföretagen är en medlemsorganisation som yrkar på att utveckla det professionella måleriet i Sverige.

Medlemmar i organisationen kan erbjuda sina kunder Nöjd-Kund-Garanti, vilket ger privatpersoner två års garanti på arbeten utförda av medlemsföretag.

Kolla medlemsskap i Måleriföretagen

”I flerbostadshus ska en obligatorisk ventilationskontroll ske var 6:e år”.

Ventilation

Ventilation

En ventilationskontroll sker för att undersöka inomhusklimatet och i syfte
att kontrollera att ventilationssystemen fungerar.

I flerbostadshus ska en obligatorisk ventilationskontroll ske var 6:e år, en så kallas obligatorisk ventilationskontroll
(OVK). Kontrollen ska ske av en certifierad kontrollant.

Boverket

Certifierade funktionskontrollanter

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierat av ett certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Hitta certifierade sakkunniga funktionskontrollanter

Funktionskontrollanterna i Sverige

Medlemmar i Funkis deltar i branschens besiktningsverksamhet av ventilationsanläggningar och byggnaders inomhusklimat. Detta innebär att ta ansvar för det yrkestekniska genomförandet, samt att tillgodose myndigheternas krav.

Medlemskapet är personligt och kan förvärvas av alla som har behörighet att utföra OVK eller är kommunala handläggare av OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll).

Kontrollera medlemskap i FunkiS

”En huvudregel är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan”.

Kontrollant

Kontrollanter

En eller flera kontrollansvariga ska enligt plan- och bygglagen finnas och bistå byggherren vid många olika typer av byggnads-, rivnings- och markåtgärder.

En huvudregel är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Boverket

Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen

Certifieringen av en kontrollansvarig måste kunna styrkas med ett personligt certifikat.

Hitta certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL

Så funkar vår offertförmedling
Berätta om ditt projekt

1. Berätta om ditt projekt

Låt oss veta vad du behöver hjälp med! Vi kopplar ihop dig med duktiga företag nära dig.

Välj företag

2. Välj företag

Jämför offerter, chatta direkt med företag, läs omdömen och se tidigare referensprojekt innan du väljer företag.

3. Låt proffsen göra jobbet

Känn dig trygg med att få hjälp av erfarna hantverkare och företag, och njut av all den extra tid du helt plötsligt har!

Fler artiklar inom Regler