Företagets logotyp

Westers Elektriska AB

Omdömen (3)

W

Morgan Wester

 • Medlem på Dorunner sedan: 2021
 • Innehar F-skatt
 • Registrerad för moms

Westers Elektriska AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Westers Elektriska AB

Westers Elektriska AB erbjuder tjänster som riktar sig både till företag och privatpersoner och vi jobbar med alla typer av elinstallationer. Vi gör installationer i bostäder och kontorsmiljöer anpassade efter gällande regelverk. Vi gör även installationer utomhus som exempelvis laddstolpar för elbil och utomhusbelysning.

Mer info finns på våran hemsida och våra sociala medier (Det går också bra att maila oss direkt):

info@westerselektriska.se
https://www.westerselektriska.se/
https://www.instagram.com/westerselektriska/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/69415655/

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

Lyftkort (operatörsutbildning kranfordon)

Läs mer

Det finns olika sätt att utbilda sig. Typiskt har individen som innehar operatörsutbildningen gått en teoretisk och praktisk grundutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

certifikatlogo

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Auktoriserad enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationsarbete.

certifikatlogo

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Registrerad hos Elsäkerhetsverkets som elinstallationsföretag.

Referenser

Totalrenovering all el i villa

Omdragning av all el i väggar och utbyte alla kontakter samt elcentral

 

Omdömen

avatar

Använder gärna igen

via Installation av eluttag i tvättrum, Järfälla

Bra förkontakt, kort väntetid till insats, kom i tid o motsv förväntningarna.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Kvalité och tydlighet

Väldigt bra info om vad som ingick. Proffsigt och snyggt gjort

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga