S

Stenproffsen Sweden AB

Omdömen (2)

S

Alexander Höög

  • Granbyvägen 30A, 64751 Åkers Styckebruk
  • Medlem på Dorunner sedan: 2018
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Stenproffsen Sweden AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Stenproffsen Sweden AB

DIV. GRÄVARBETEN (STORA SOM SMÅ)
VA
HÅRDGJORDA YTOR (GRUSADE YTOR, FÖRBEREDANDE YTOR)
STENLÄGGNINGAR (BETONG, NATURSTEN)
MURAR (MURADE, PUTSADE, BETONG, NATURSTEN)
HUSGRUNDER,GARAGEPLATTOR
DRÄNERINGAR --STENPROFFSEN ÄR CERTIFIERADE ENTREPRENÖRER OCH INNEHAR ISOCERT. VI ÄR UTBILDADE OCH KAN ISODRÄNS SYSTEM.
TILLBYGGNADER UTAV HUS
RENOVERINGAR AV BEFINTLIGA BOSTÄDER
NYPRODUKTION INOM BYGG
TAK

Vi har även all kontakt med underentreprenörer så vi sköter ditt bygga från start till slut

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Hjärt- och lungräddning

Läs mer

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

certifikatlogo

Isocert 2

Läs mer

Isocert 2 är en förlängning på Isocert 1 och innebär fördjupade kunskaper inom områdena fuktteori, radon, geoteknik och ISODRÄN-metoden

certifikatlogo

UC God kreditvärdighet

Läs mer

Riskklass 4 - Silversigill Företaget bedöms ha god kreditvärdighet. 99,26 - 99,76% sannolikhet till överlevnad.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Omdömen

avatar

Superbra bemötande och service

via Snickare, Strängnäs

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Mycket nöjd

Snabb respons och super bra bemötande.

Svar från Stenproffsen Sweden AB

null

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga