DORUNNER

Dorunner App

Hämta

Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt
S

Städarent TW AB

F-skatt

Moms-
berättigad

Be om offert

Senast kontrollerad: 2024-04-19

Om Städarent TW AB

  • Thomas Wallgren

  • Vikingavägen 3,141 48 Huddinge

  • Medlem sedan 2014-03-20

Städa Rent - Företagspresentation

Om företaget

Städa Rent är ett lokalvårdsföretag med inriktning på kontraktstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, lägenheter mm. Vi utför golvvård, golvslipning, fönsterputs, storstädning, flyttstädning, byggstädning, mm.
Företaget har en ansvarsförsäkring på ett belopp upp till 10 MSEK per skada.

Vår affärsidé och våra viktigaste policies
Vår affärsidé och våra policies är bra vägvisare för vår verksamhet och våra medarbetare. De ger också en större möjlighet att få personalen att känna motivation och arbetsglädje. Vi redovisar dessa nedan.

Affärsidé

Städa Rent skall utföra lokalvård med hög kvalitet till konkurrenskraftiga villkor och priser för den offentliga och privata sektorn inom Stockholms län.
Vi skall erbjuda miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad, med kvaliteten i centrum.

Våra viktigaste policies i sammandrag är:
Kvalitetspolicy – uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet
Miljöpolicy - minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser
Personalpolicy – skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling
Arbetsmiljöpolicy – skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador
Jämställdhetsplan - ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm
Drogpolicy – alkohol/droger får inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem
Utbildningspolicy - All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta

Våra kännetecken och konkurrensmedel

Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet - Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram.
Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.Vårt kundvårdsprogram

För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller, information & statistik, drift- och underhållsplan mm.


Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2000

Vi har infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet.

Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.


Miljöarbete enligt ISO 14001:2004

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi har infört ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004, som är dokumenterat i en handbok. Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan.

Enligt vår miljöpolicy skall vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård.

Kvalitetsplan och kvalitetspåverkande rutiner

Vi har en individuellt anpassad kvalitetsplan för varje kundobjekt. De viktigaste kvalitetspåverkande rutinerna är:
? Kvalitetskontroller
? Reklamations- och avvikelsehantering
? Introduktion av nyanställda
? Uppstart av nya städobjekt
? Skötsel och underhåll av städutrustning och maskiner
? Ordning och reda i städförråd
? Vikarietäckning vid frånvaro
? Rekvisition/leverans av städmaterial till städobjekt

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi förebygger ohälsa och olycksfall och strävar att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi har en rutin för att hjälpa till vid långtidssjukdom, tillbud, kriser och olyckor. Med rehabiliteringsplan och arbetsanpassning. Vi gör riskbedömningar av städobjekt. Vi utbildar/informerar om hälsorisker, belastningsergonomi mm. Våra skyddsombud gör kontinuerliga skyddsronder.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Både intern- & externutbildning. Vi har ett nära samarbete med leverantörerna avseende utbildning, nya metoder och teknik. Alla nyanställda genomgår en grundlig introduktionsutbildning. Vårt internutbildningsprogram, som alla lokalvårdare skall genomgå innefattar städmetoder, teknik, mtrl/kem, kundservice, ISO-system, arbetsmiljö mm.

Säkerhet och sekretess
Vi tillämpar och garanterar full sekretess mot kunder. Våra städare har tystnadsplikt. Nycklar/passerkort kvitteras och förvaras betryggande. Vi är ansvarsförsäkrad (max 10 MSEK) hos Folksam för de skador som eventuellt kan inträffa.
Våra lokalvårdare bär Städa Rent:s enhetliga arbetskläder med logga.

Kontaktperson

VD: Thomas WallgrenMed Vänlig Hälsning/ Thomas Wallgren

Certifikat & intyg

Almega logotyp

Almega

Almega logotyp

Almega

Almega är en organisation i Sverige för tjänsteföretag, Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning.

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Områden

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
+ 6 områden - 6 områden

Se fler områden

Dölj områden

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.