Företagets logotyp

Sköldinge Bygg och Mark AB

Omdömen (0)

S

Markus Selin

  • Malmgatan 9 B, 64024 Sköldinge
  • Medlem på Dorunner sedan: 2016
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Sköldinge Bygg och Mark AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Sköldinge Bygg och Mark AB

Sköldinge Bygg och Mark AB arbetar i huvudsak med små och medelstora byggentreprenader i hela mälardalen. Ingenting är för litet och inget är för stort (nästan). Vi utför byggnadsarbeten samt mark, betong och stenarbeten. Vi kan hjälpa er med hela eller delar av byggentreprenaden. Vi samarbetar med de lokala el, ventilation och VVS entreprenörerna. Företaget har sina verksamhetslokaler i Sköldinge som ligger mellan Katrineholm och Flen. Sköldinge Bygg och Mark AB startades 2008.

Sköldinge Bygg och Mark AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 för miljöledningssystem.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

SSG Entre (säkerhetsutbildning arbetsmiljö)

Läs mer

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

UC Högsta kreditvärdighet

Läs mer

Riskklass 5 - Guldsigill Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

Soliditet - Högsta kreditvärdighet

Läs mer

Här krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Utfärdas av Solditet.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Omdömen

Sköldinge Bygg och Mark AB har inte fått något omdöme ännu.