Företagets logotyp

Philosophìa Juridik Ab

Omdömen (0)

Kontaktperson

Christoffer Hedenbjörk

  • C/O, Marcels Watch Group, Postgatan 6, 41113 Göteborg
  • Medlem på Dorunner sedan: 2020
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Philosophìa Juridik Ab ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Philosophìa Juridik Ab

Juridiska konsultationer och övrig juridisk verksamhet.

Referenser

Hävning av köp

Köp mellan privatpersoner, säljare ville inte gå med på att häva köpet. Köparen ville häva på grund av att varan inte stämde överens med vad som angetts i den annons via vilket köpet skett. Stämningsförfarande där förlikning nåddes som sedan stadfästes genom dom i Tingsrätten.

Biträde i ägartvist i medelstort bolag

Ägarna var inte överens om hur det berörda bolaget framledes skulle bedrivas samt respektives ägares roll i bolaget. Det hela slutade med förlikning där min huvudman köpte ut övriga delägare. Dialog skedde främst mellan mig och motpartens ombud. Min huvudmans intressen tillmötesgicks till 80%.

Fordran

Husköp där nedsättning av köpeskilling avtalades. Säljarna betalade inte nedsättningen och efter 3 år vände sig köparna till mig efter att ha haft kontakt med 2 byråer tidigare. Säljarna betalde inte på grund av interna konflikter sinsemellan som löstes genom kontakt med båda parter separat. Full betalning erlades inom 2 månader från kontaktdatum.

Återbetalning av handpenning

Handpenning vid ett köp hade erlagts. Efter detta fick köparen ett köpeavtal de inte kunde acceptera därmed hävdes köpet. I avtalet var angivet att handpenningen inte återbetalades och säljaren vägrade återbetala handpenningen. Stämningsförfarande via tingsrätten och förlikning som sedan stadfästes i dom meddelades där köparen fick tillbaka hela handpenningen samt alla ombudskostnader, dock efterskänktes räntan.

Omdömen

Philosophìa Juridik Ab har inte fått något omdöme ännu.