Företagets logotyp

Takfokus Sverige AB

Omdömen (1)

Kontaktperson

Mats Jonsson

  • Apelvägen 20B, 17963 Stenhamra
  • Medlem på Dorunner sedan: 2010
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Takfokus Sverige AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Takfokus Sverige AB

Takfokus Sverige AB är endast specialiserade på papptak och arbetar med nyläggning, omläggning, reparationer och ombyggnationer av tak på villor, radhus, garage, förråd, industrihallar & butiker m.m. Vi har valt att nischa oss på papptak.

I samband med takpappsarbeten utför vi även plåtarbeten. Vanligt förekommande plåtarbeten är montering av hängrännor, stuprör, takfotsplåt och krönplåt.
Montering av takljuskupoler (takfönster) eller taksäkerhet med snörasskydd, livlinefästen och stegar utför vi dagligen. Vid fuktskador på råspont så byter vi såklart även det.

Våra kunder består till stor del av privatpersoner, byggföretag, föreningar och fastighetsbolag.

Takfokus Sverige AB levererar takläggning av högsta service och kvalité till alla våra kunder, oavsett storlek och omfattning på jobbet.

https://takfokus.se/

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Referenser

Bilder på utförda arbeten av Northpower

Nyproduktion och renovering

 

Omdömen

avatar

Snabba, pålitliga, serviceinriktade och trevliga.

via Takläggare, Österhaninge

Svar från Takfokus Sverige AB

Tack för ditt omdöme Bernt, det är alltid kul att få uppskattning. Med Vänliga Hälsningar Mats Jonsson Takfokus Sverige AB

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga