DORUNNER

Dorunner App

Hämta

Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt

Maa Bygg & Anläggning Ab

Om Maa Bygg & Anläggning Ab

 • MAA Bygg & Anläggning AB

 • Tomtegränd 2,192 75 Sollentuna

 • Medlem sedan 2021-09-29

Vi projekterar och samtidigt är vi utförande.
Vi formar armerar och gjuter
Vi schaktar, lägger rör/brunn täcker!
Isolerar runt om och i byggnader!

Referensprojekt

bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete
bild 3 på utfört arbete
bild 4 på utfört arbete

+3

bild 5 på utfört arbete

Upplands väsby Hotell 10

Jag var platschef på betong där vi gjöt väggar, plattor samt valven!

7

Upplands väsby Hotell 10

Jag var platschef på betong där vi gjöt väggar, plattor samt valven!

Bild 1 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
Bild 2 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
Bild 3 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
Bild 4 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
Bild 5 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
Bild 6 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
Bild 7 av referensprojekt Upplands väsby Hotell 10
bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete
bild 3 på utfört arbete
bild 4 på utfört arbete

+4

bild 5 på utfört arbete

Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB

Jag var Platchef för Mark arbeten. Vi schaktad ner och lagt 750 meter av tryckvattenledning och självfallande spilledning.

8

Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB

Jag var Platchef för Mark arbeten. Vi schaktad ner och lagt 750 meter av tryckvattenledning och självfallande spilledning.

Bild 1 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 2 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 3 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 4 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 5 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 6 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 7 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
Bild 8 av referensprojekt Kårevägen Kårsta Vallentuna kommunal VA Roslagsvatten AB
bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete
bild 3 på utfört arbete
bild 4 på utfört arbete

+5

bild 5 på utfört arbete

Dränera källare och husgrund Älvsjö

En dränering är ett ganska omfattande arbete. Det är viktigt att det utförs av ett proffs för att inte riskera fuktskador, mögel eller översvämning. I värsta fall kan en felaktigt utförd dränering leda till sättning i husgrunden. För att säkerställa rätt funktion i en dränering väljs med fördel testade och hållfasta material. Vidare krävs noggrannhet för att uppnå rätt lutning och distans mellan fastighet och utlopp. Så här går en dränering till: 1. Förstudie En sakkunnig yrkesperson bör se över fastigheten. Denna specialist kan berätta vad som behöver göras och hur mycket dräneringen kan uppgå till i pris. Det finns åtskilligt att ta med i beräkningarna för ett varaktigt resultat av dräneringen. Förarbetet avgör till stor del hur stor effekt man skall få av arbetet som därefter påbörjas. Det kan finnas många enskilda anledningar till att ni har fuktproblem och det är inte alltid lätt att avgöra vad som rätt och fel i just er fastighet. Men vänder man sig till en duktig Dränering & Mark konsult så kan denne kan gå igenom era alternativ till lösningar. Där finns även en del provtagningar som man kan låta utföra för att komma på rätt spår. 2. Informera de boende Vid dränering av lägenhetshus och kommersiella fastigheter är det viktigt att informera i god tid! Även om utförare gör sitt yttersta för att minimera problem för boende och hyresgäster, innebär dränering en påverkan som kan försvåra leveranser eller åtkomst till delar av tomtområde. 3. Utgrävning Dräneringen börjar med markarbeten i form av att gräva ett dike runt huset. Det vanliga är att fokusera på en eller två väggar åt gången för att inte riskera att huset blir instabilt under arbetet. Inom dränering krävs flera kompetenser som alla bidrar till helheten. Arbetet är avgörande för fastighetens hållfasthet. 4. Ta bort tidigare dränering Eventuell tidigare dränering tas bort. Sedan gräver man ytterligare några decimeter så att dräneringen når lägre ner än husets sula. 5. Lägga duk På botten av dräneringen läggs en geotextilduk. Denna duk är ett underlag för både grus och dräneringsrör. 6. Montera dräneringsrör Dräneringsrör är ett slags rör som har små hål som släpper in vatten. Det är viktigt att dräneringsrören läggs med viss lutning så att vattnet kan rinna undan. Styva dräneringsrör är ofta att föredra eftersom de tenderar att ge ett stabilt resultat utan variationer i lutningen. Rören ska luta mot samlingsbrunnen som i sin tur bör ligga högre upp än dagvattenledningen. 7. Inspektionsbrunnar För att kunna inspektera dräneringen behövs inspektionsbrunnar. Med hjälp av dessa går det att inspektera dräneringen med kamera i efterhand ifall det uppstår problem. Från en inspektionsbrunn kan man nå 20 meter åt varje håll och komma runt ett hörn. Ett hus som är mycket stort eller som har fler än fyra hörn (till exempel utbyggnader) behöver med andra ord fler inspektionsbrunnar. 8. Fuktisolering av källargrunden eller grunden Källargrunden eller grunden kan isoleras mot fukt. Val av material beror bland annat på ifall du har för avsikt att värmeisolera grunden samtidigt. Ett vanligt system som används vid isolering av grundmur är t.ex. isodrän metoden. 9. Grus och fyllnad Slutligen fylls diket igen med grus. Kombinationen av grus, dräneringsrör, textilduk och fuktisolering gör att din husgrund klarar sig från fuktskador och väta.

9

Dränera källare och husgrund Älvsjö

En dränering är ett ganska omfattande arbete. Det är viktigt att det utförs av ett proffs för att inte riskera fuktskador, mögel eller översvämning. I värsta fall kan en felaktigt utförd dränering leda till sättning i husgrunden. För att säkerställa rätt funktion i en dränering väljs med fördel testade och hållfasta material. Vidare krävs noggrannhet för att uppnå rätt lutning och distans mellan fastighet och utlopp. Så här går en dränering till: 1. Förstudie En sakkunnig yrkesperson bör se över fastigheten. Denna specialist kan berätta vad som behöver göras och hur mycket dräneringen kan uppgå till i pris. Det finns åtskilligt att ta med i beräkningarna för ett varaktigt resultat av dräneringen. Förarbetet avgör till stor del hur stor effekt man skall få av arbetet som därefter påbörjas. Det kan finnas många enskilda anledningar till att ni har fuktproblem och det är inte alltid lätt att avgöra vad som rätt och fel i just er fastighet. Men vänder man sig till en duktig Dränering & Mark konsult så kan denne kan gå igenom era alternativ till lösningar. Där finns även en del provtagningar som man kan låta utföra för att komma på rätt spår. 2. Informera de boende Vid dränering av lägenhetshus och kommersiella fastigheter är det viktigt att informera i god tid! Även om utförare gör sitt yttersta för att minimera problem för boende och hyresgäster, innebär dränering en påverkan som kan försvåra leveranser eller åtkomst till delar av tomtområde. 3. Utgrävning Dräneringen börjar med markarbeten i form av att gräva ett dike runt huset. Det vanliga är att fokusera på en eller två väggar åt gången för att inte riskera att huset blir instabilt under arbetet. Inom dränering krävs flera kompetenser som alla bidrar till helheten. Arbetet är avgörande för fastighetens hållfasthet. 4. Ta bort tidigare dränering Eventuell tidigare dränering tas bort. Sedan gräver man ytterligare några decimeter så att dräneringen når lägre ner än husets sula. 5. Lägga duk På botten av dräneringen läggs en geotextilduk. Denna duk är ett underlag för både grus och dräneringsrör. 6. Montera dräneringsrör Dräneringsrör är ett slags rör som har små hål som släpper in vatten. Det är viktigt att dräneringsrören läggs med viss lutning så att vattnet kan rinna undan. Styva dräneringsrör är ofta att föredra eftersom de tenderar att ge ett stabilt resultat utan variationer i lutningen. Rören ska luta mot samlingsbrunnen som i sin tur bör ligga högre upp än dagvattenledningen. 7. Inspektionsbrunnar För att kunna inspektera dräneringen behövs inspektionsbrunnar. Med hjälp av dessa går det att inspektera dräneringen med kamera i efterhand ifall det uppstår problem. Från en inspektionsbrunn kan man nå 20 meter åt varje håll och komma runt ett hörn. Ett hus som är mycket stort eller som har fler än fyra hörn (till exempel utbyggnader) behöver med andra ord fler inspektionsbrunnar. 8. Fuktisolering av källargrunden eller grunden Källargrunden eller grunden kan isoleras mot fukt. Val av material beror bland annat på ifall du har för avsikt att värmeisolera grunden samtidigt. Ett vanligt system som används vid isolering av grundmur är t.ex. isodrän metoden. 9. Grus och fyllnad Slutligen fylls diket igen med grus. Kombinationen av grus, dräneringsrör, textilduk och fuktisolering gör att din husgrund klarar sig från fuktskador och väta.

Bild 1 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 2 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 3 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 4 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 5 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 6 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 7 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 8 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
Bild 9 av referensprojekt Dränera källare och husgrund Älvsjö
bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete
bild 3 på utfört arbete
bild 4 på utfört arbete

+10

bild 5 på utfört arbete

Arbetslivserfarenhet

Markarbeten Markarbeten är ofta en viktig del av olika projekt som har med villa, fastighet och tomt att göra. Det finns mycket att vinna på att göra en grundlig budget och kalkyl för arbetet i förväg. En stor del av de markarbeten som görs har med dränering och grundläggning att göra – men inte alla! Här är några av de vanligaste typerna av markarbeten: Markarbeten i samband med dränering. Gräva källargrund. Gräva husgrund (utan källare). Gräva för krypgrund eller torpargrund. Terrassering av tomt. Plana ut terrängen i tomten. Anläggning av trädgård. Markarbete för att bygga väg, uppfart eller gårdsplan. Vad är isolering och varför isolerar vi huset? Den största anledningen till att man isolerar huset är för att minimera energibehovet för uppvärmning under de kalla månaderna och på så sätt få lägre uppvärmningskostnader. Isolering håller värmen på plats under vintern men fungerar även omvänt, och stänger ute värmen och håller huset svalt en varm sommar. Om ditt hus är bra eller dåligt isolerat har stor betydelse för hur mycket värme det släpper ut. I ett svenskt genomsnittshus försvinner ungefär 15 procent av värmen ut genom taket, men värme kan också försvinna ut genom väggar, golv, ventilation och fönster och dörrar. Det mycket viktigt med god isolering. Snickeriarbeten Det finns en hel del snickeriarbeten vilket en erfaren snickare kan utföra, men det är viktigt att veta var man ska begränsa sig och vad som ligger utanför ens komfort- samt kunskapszon. Att ta sig ann stora snickeriarbeten kan vara förödande för både själva byggnaden samt för plånboken. Är du det minsta osäker är det alltid bäst att ringa in ett företag som kan sin sak. Våra snickare tar hand om alla olika typer av snickeriarbeten. Det innebär att vi kan hjälpa dig med såväl tak och golv som innerväggar och ytterväggar. Takarbeten: Ett ordentligt byggt tak har en livslängd på ca 30 till 50 år beroende på takbeklädnaden. Oftast ser man inga tydliga tecken på när taket börjar bli dåligt, det är inte förrän efter några år som det kan börja visa sig i form av röta i omkringliggande konstruktion, och då är det oftast för sent att begränsa renoveringen till enbart taket för att åtgärda det rådande problemet. Vi rekommenderar alla att se över sitt tak om man bor i ett hus som är byggt på 80-talet eller senare för att kunna förebygga att problem uppstår. Med vår stora erfarenhet och kompetens inom området kan vi ge dig en skräddarsydd lösning där vi ser över och renoverar ditt gamla tak till ett mer modernt taksystem som kommer hålla dig i minst 50 år till. Betongarbete Gjutningen måste göras snabbt för att slutresultatet ska bli bra. Vi ser alltid till att all armering är på plats, att skyddande kanter står stadigt på plats och att alla anslutningar är förberedda innan vi börjar jobbet. Betongen pumpas in i utrymmet som ska fyllas och därefter jämnar vi ut ytan med handverktyg för att allt skall bli helt slätt och materialet ska bli jämnt fördelat. Därefter skyddar vi ytan vid behov och kyler i vissa lägen med vatten medan betongen “brinner” för att motverka sprickor och ojämnheter. Betongarbeten kräver gott handlag och noggrannhet för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Särskilt viktigt är det när grund eller bärande strukturer byggs av betong. Här får man inte tumma en millimeter på kvaliteten för då kan byggnaden bli instabil.

14

Arbetslivserfarenhet

Markarbeten Markarbeten är ofta en viktig del av olika projekt som har med villa, fastighet och tomt att göra. Det finns mycket att vinna på att göra en grundlig budget och kalkyl för arbetet i förväg. En stor del av de markarbeten som görs har med dränering och grundläggning att göra – men inte alla! Här är några av de vanligaste typerna av markarbeten: Markarbeten i samband med dränering. Gräva källargrund. Gräva husgrund (utan källare). Gräva för krypgrund eller torpargrund. Terrassering av tomt. Plana ut terrängen i tomten. Anläggning av trädgård. Markarbete för att bygga väg, uppfart eller gårdsplan. Vad är isolering och varför isolerar vi huset? Den största anledningen till att man isolerar huset är för att minimera energibehovet för uppvärmning under de kalla månaderna och på så sätt få lägre uppvärmningskostnader. Isolering håller värmen på plats under vintern men fungerar även omvänt, och stänger ute värmen och håller huset svalt en varm sommar. Om ditt hus är bra eller dåligt isolerat har stor betydelse för hur mycket värme det släpper ut. I ett svenskt genomsnittshus försvinner ungefär 15 procent av värmen ut genom taket, men värme kan också försvinna ut genom väggar, golv, ventilation och fönster och dörrar. Det mycket viktigt med god isolering. Snickeriarbeten Det finns en hel del snickeriarbeten vilket en erfaren snickare kan utföra, men det är viktigt att veta var man ska begränsa sig och vad som ligger utanför ens komfort- samt kunskapszon. Att ta sig ann stora snickeriarbeten kan vara förödande för både själva byggnaden samt för plånboken. Är du det minsta osäker är det alltid bäst att ringa in ett företag som kan sin sak. Våra snickare tar hand om alla olika typer av snickeriarbeten. Det innebär att vi kan hjälpa dig med såväl tak och golv som innerväggar och ytterväggar. Takarbeten: Ett ordentligt byggt tak har en livslängd på ca 30 till 50 år beroende på takbeklädnaden. Oftast ser man inga tydliga tecken på när taket börjar bli dåligt, det är inte förrän efter några år som det kan börja visa sig i form av röta i omkringliggande konstruktion, och då är det oftast för sent att begränsa renoveringen till enbart taket för att åtgärda det rådande problemet. Vi rekommenderar alla att se över sitt tak om man bor i ett hus som är byggt på 80-talet eller senare för att kunna förebygga att problem uppstår. Med vår stora erfarenhet och kompetens inom området kan vi ge dig en skräddarsydd lösning där vi ser över och renoverar ditt gamla tak till ett mer modernt taksystem som kommer hålla dig i minst 50 år till. Betongarbete Gjutningen måste göras snabbt för att slutresultatet ska bli bra. Vi ser alltid till att all armering är på plats, att skyddande kanter står stadigt på plats och att alla anslutningar är förberedda innan vi börjar jobbet. Betongen pumpas in i utrymmet som ska fyllas och därefter jämnar vi ut ytan med handverktyg för att allt skall bli helt slätt och materialet ska bli jämnt fördelat. Därefter skyddar vi ytan vid behov och kyler i vissa lägen med vatten medan betongen “brinner” för att motverka sprickor och ojämnheter. Betongarbeten kräver gott handlag och noggrannhet för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Särskilt viktigt är det när grund eller bärande strukturer byggs av betong. Här får man inte tumma en millimeter på kvaliteten för då kan byggnaden bli instabil.

Bild 1 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 2 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 3 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 4 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 5 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 6 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 7 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 8 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 9 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 10 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 11 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 12 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 13 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet
Bild 14 av referensprojekt Arbetslivserfarenhet

Se fler referenser

Dölj referenser

Certifikat & intyg

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Fallskydd och höghöjdsarbete logotyp

Fallskydd och höghöjdsarbete

Fallskydd och höghöjdsarbete logotyp

Fallskydd och höghöjdsarbete

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

Hjärt- och lungräddning logotyp

Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning logotyp

Hjärt- och lungräddning

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

ID06 logotyp

ID06

ID06 logotyp

ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Områden

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Enköping
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Haninge
Heby
Huddinge
Håbo
Järfälla
Katrineholm
Knivsta
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nyköping
Nynäshamn
Oxelösund
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Strängnäs
Sundbyberg
Södertälje
Tierp
Trosa
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Vallentuna
Vaxholm
Vingåker
Värmdö
Älvkarleby
Österåker
Östhammar
+ 23 områden - 23 områden

Se fler områden

Dölj områden

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.