Måleriservice Gotland AB

Om Måleriservice Gotland AB

  • Henrik Hallin

  • Vibble Krohns väg 22,622 60 VISBY

  • Medlem sedan 2017-09-12

Välkommen till Måleriservice Gotland AB!

Med fingertoppskänsla och blick för helheten finns vi tillhands när du vill sätta ny färg på tillvaron. Vi har lång erfarenhet inom måleribranschen och vår målsättning är alltid att våra kunder ska vara mer än nöjda med uppdragen vi utför, stora som små! Vi utför måleriuppdrag över hela Gotland.

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Certifikat & intyg

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Måleriföretagen logotyp

Måleriföretagen

Måleriföretagen logotyp

Måleriföretagen

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort.

Nöjd-Kund-Garanti logotyp

Nöjd-Kund-Garanti

Nöjd-Kund-Garanti logotyp

Nöjd-Kund-Garanti

Företaget uppger att dom har en garanti för sina arbeten. Dessa kan variera i omfattning och tid. Var noga med att själv ta reda på hur företagets garanti ser ut innan du ingår avtal med företaget. Läs mer om skillnaden mellan garanti och reklamationsrättigheter på sidan: https://blog.dorunner.se/garanti

Områden

Gotland

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.