Krokoms Elektriska Aktiebolag

Om Krokoms Elektriska Aktiebolag

  • Torbjörn Ängehov, Fredrik Ängehov

  • Krokomsporten,835 32 Krokom

  • Medlem sedan 2016-03-30

Vi är ett litet företag som levererar säkra och hållbara lösningar för våra kunder, stora som små.

El - Tele - Data -installationer.

Nu kan vi även installera luftvärmepumpar!

Vi jobbar även med Solelsanläggningar, levererar, monterar och installerar.

Trådlösa lösningar med hjälp av Fibaro Z-Wave,
Vi erbjuder Eio Eltest som är en grundlig genomgång av din elanläggning.

Välkommen att kontakta oss!

Elkedjan
Krokoms El

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Referensprojekt

Bild
Bild...
Bild...

Trädbelysning Krokoms Kommun

Vi gjorde en belysningsinstallation i form av markspottar åt Krokoms Kommun, 4 belysta träd i Krokoms Centrum

3

Trädbelysning Krokoms Kommun

Vi gjorde en belysningsinstallation i form av markspottar åt Krokoms Kommun, 4 belysta träd i Krokoms Centrum

Bild...

Bild...

Bild...

Bild
Bild...
Bild...
Bild...
Bild...

Gatubelysning Krokom

Ny gatubelysning längs Strandvägen i Krokom, ca 1 Km. LED Armatur med nattsänkningsfunktion, 40W normal drift, endast 8W mellan ca 23.00 - 05.00

5

Gatubelysning Krokom

Ny gatubelysning längs Strandvägen i Krokom, ca 1 Km. LED Armatur med nattsänkningsfunktion, 40W normal drift, endast 8W mellan ca 23.00 - 05.00

Bild...

Bild...

Bild...

Bild...

Bild...

Bild
Bild...
Bild...
Bild...

Smart hem

Några bilder på produkter och användargränssnitt. Fibaro Home Center

4

Smart hem

Några bilder på produkter och användargränssnitt. Fibaro Home Center

Bild...

Bild...

Bild...

Bild...

Bild
Bild...
Bild...
Bild...
Bild...

Hönshus Rödön

Styr och reglerutrustning för belysning, ventilation och äggtransportband vid bygge för äggproduktion.

5

Hönshus Rödön

Styr och reglerutrustning för belysning, ventilation och äggtransportband vid bygge för äggproduktion.

Bild...

Bild...

Bild...

Bild...

Bild...

Bild
Bild...
Bild...

Byte av elcentral

Vi får många sådana uppdrag varje år. Vi byter ut gamla gängsäkringscentraler mot nya med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Allt för en säkrare elanläggning.

3

Byte av elcentral

Vi får många sådana uppdrag varje år. Vi byter ut gamla gängsäkringscentraler mot nya med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Allt för en säkrare elanläggning.

Bild...

Bild...

Bild...

Se fler referenser

Dölj referenser

Certifikat & intyg

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

EIO logotyp

EIO

EIO logotyp

EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

Miljöcertifierad logotyp

Miljöcertifierad

Miljöcertifierad logotyp

Miljöcertifierad

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

Företagarna (företagarorganisation) logotyp

Företagarna (företagarorganisation)

Företagarna (företagarorganisation) logotyp

Företagarna (företagarorganisation)

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Behörig elektriker (Elsäkerhetsverket) logotyp

Behörig elektriker (Elsäkerhetsverket)

Behörig elektriker (Elsäkerhetsverket) logotyp

Behörig elektriker (Elsäkerhetsverket)

Behörig enligt Elsäkerhetsverket att utföra jobb som beträffar elektricitet.

Hjärt- och lungräddning logotyp

Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning logotyp

Hjärt- och lungräddning

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

INCERT kyl logotyp

INCERT kyl

INCERT kyl logotyp

INCERT kyl

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) utfärdar certifikat till företag som jobbar med köldmedier. (så som kylar och värmepumpar)

ID06 logotyp

ID06

ID06 logotyp

ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Nöjd-Kund-Garanti logotyp

Nöjd-Kund-Garanti

Nöjd-Kund-Garanti logotyp

Nöjd-Kund-Garanti

Företaget uppger att dom har en garanti för sina arbeten. Dessa kan variera i omfattning och tid. Var noga med att själv ta reda på hur företagets garanti ser ut innan du ingår avtal med företaget. Läs mer om skillnaden mellan garanti och reklamationsrättigheter på sidan: https://blog.dorunner.se/garanti

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket) logotyp

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket)

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket) logotyp

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket)

Auktoriserad enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationsarbete.

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket) logotyp

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket)

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket) logotyp

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket)

Registrerad hos Elsäkerhetsverkets som elinstallationsföretag.

Se fler certifikat & intyg

Dölj certifikat & intyg

Områden

Berg
Bräcke
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

Se fler områden

Dölj områden

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.