Företagets logotyp

Krokoms Elektriska Aktiebolag

Omdömen (3)

K

Torbjörn Ängehov, Fredrik Ängehov

 • Krokomsporten, 83532 Krokom
 • Medlem på Dorunner sedan: 2016
 • Innehar F-skatt
 • Registrerad för moms

Krokoms Elektriska Aktiebolag ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Krokoms Elektriska Aktiebolag

Vi är ett litet företag som levererar säkra och hållbara lösningar för våra kunder, stora som små.

El - Tele - Data -installationer.

Nu kan vi även installera luftvärmepumpar!

Vi jobbar även med Solelsanläggningar, levererar, monterar och installerar.

Trådlösa lösningar med hjälp av Fibaro Z-Wave,
Vi erbjuder Eio Eltest som är en grundlig genomgång av din elanläggning.

Välkommen att kontakta oss!

Elkedjan
Krokoms El

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

EIO

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

certifikatlogo

Miljöcertifierad

Läs mer

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Företagarna (företagarorganisation)

Läs mer

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

certifikatlogo

Behörig elektriker (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Behörig enligt Elsäkerhetsverket att utföra jobb som beträffar elektricitet.

certifikatlogo

Hjärt- och lungräddning

Läs mer

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

certifikatlogo

INCERT kyl

Läs mer

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) utfärdar certifikat till företag som jobbar med köldmedier. (så som kylar och värmepumpar)

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

Nöjd-Kund-Garanti

Läs mer

Företaget uppger att dom har en garanti för sina arbeten. Dessa kan variera i omfattning och tid. Var noga med att själv ta reda på hur företagets garanti ser ut innan du ingår avtal med företaget. Läs mer om skillnaden mellan garanti och reklamationsrättigheter på sidan: https://blog.dorunner.se/garanti

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

certifikatlogo

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Auktoriserad enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationsarbete.

certifikatlogo

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Registrerad hos Elsäkerhetsverkets som elinstallationsföretag.

Referenser

Trädbelysning Krokoms Kommun

Vi gjorde en belysningsinstallation i form av markspottar åt Krokoms Kommun, 4 belysta träd i Krokoms Centrum

 

Gatubelysning Krokom

Ny gatubelysning längs Strandvägen i Krokom, ca 1 Km. LED Armatur med nattsänkningsfunktion, 40W normal drift, endast 8W mellan ca 23.00 - 05.00

 

Smart hem

Några bilder på produkter och användargränssnitt. Fibaro Home Center

 

Hönshus Rödön

Styr och reglerutrustning för belysning, ventilation och äggtransportband vid bygge för äggproduktion.

 

Byte av elcentral

Vi får många sådana uppdrag varje år. Vi byter ut gamla gängsäkringscentraler mot nya med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Allt för en säkrare elanläggning.

 

Omdömen

avatar

Trevlig elektriker och jobbade snabbt!

via Elinstallationer, Östersund

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Super!

via Felsökning av el, Nälden

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Nöjd

via Mindre elinstallation, Östersund

Svar från Krokoms Elektriska Aktiebolag

Kanon!

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga