Siverhem Entrepenad

Om Siverhem Entrepenad

  • Jan Siverhem

  • Torim 11,457 96 Lur

  • Medlem sedan 2012-12-04

Trädgårdsanläggning:Grävmaskinarbeten,anläggning av marksten,gräsmattor och rabatter.
Bygg:Tillbyggnader,Takomläggning,Altaner med eller utan tak,trappor mm
Trädgårdskötsel:Gräsklippning med stora eller små maskiner,Jordfräsning med stor eller liten maskin,Häcklippning,Trädfällning,Slyröjning,Gräsröjning
Makiner:Grävmaskin 3,6 ton,Minidumper,Traktor för transporter,snöröjning

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.