Företagets logotyp

GW ASFALT & TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR Aktiebolag

Omdömen (6)

G

Robin Weinheimer

 • Lilängsvägen 24, 13672 Vendelsö
 • Medlem på Dorunner sedan: 2013
 • Innehar F-skatt
 • Registrerad för moms

GW ASFALT & TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR Aktiebolag ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om GW ASFALT & TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR Aktiebolag

Vi arbetar med markarbeten i huvudsak finplaneringar, grundisoleringar mm.
Tätskiktsarbeten på broar, bjälklag , terrasser , kulvertar, grunder mm.
Beläggningsarbeten med asfalt i alla dess former.
Vi har specialiserat oss på renovering av innergårdar, terrasser mm.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Kvalitetsledning (ISO9001)

Läs mer

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som bygger på ett antal grundläggande principer. Om man har ett ledningssystem som baseras på kraven i standarden kan man få sitt ledningssystem certifierat.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

UC Högsta kreditvärdighet

Läs mer

Riskklass 5 - Guldsigill Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

FORA

Läs mer

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

certifikatlogo

Soliditet - Högsta kreditvärdighet

Läs mer

Här krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Utfärdas av Solditet.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Omdömen

avatar

Väldigt nöjd!

via Asfaltera 21kvm, Vällingby

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Asfaltering & vägarbeten, Österåker

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Snabba, och snyggt resultat. Bra att ha att göra med.

via Asfaltering & vägarbeten, Djursholm

Alfalterade för en servicelucka i grunden.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Precis som jag ville ha det

via Asfaltering av villainfart 45 m2, Sköndal

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Asfaltering & vägarbeten, Nacka

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga