Företagets logotyp

Gesa Company AB

Omdömen (23)

Kontaktperson

Gesa

 • Rosenlundsvägen 2, 25354 Helsingborg
 • Medlem på Dorunner sedan: 2011
 • Innehar F-skatt
 • Registrerad för moms

Gesa Company AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Gesa Company AB

Arbeten vi utför:
Ombyggnad eller tillbyggnad, renovering utomhus och inomhus, fasadmålning,takläggning
tilläggsisolering av fasad, montering av gipsskivor, spackling, målning, tapetsering
golvläggning, kök- och badrumsrenovering, kakel & klinker arbeten, markarbeten, stenläggning, snickeriarbete, fönster och dörrbyte, staket, uterum, garage, altan.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Byggkeramikrådet

Läs mer

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

certifikatlogo

Kvalitetsledning (ISO9001)

Läs mer

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som bygger på ett antal grundläggande principer. Om man har ett ledningssystem som baseras på kraven i standarden kan man få sitt ledningssystem certifierat.

certifikatlogo

Byggfelsförsäkring

Läs mer

Byggfelsförsäkring i 10 år. En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet. För ett vanligt hus kostar en byggfelsförsäkring cirka 10 000 - 40 000 kr.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV)

Läs mer

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. 

certifikatlogo

Behörig elektriker (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Behörig enligt Elsäkerhetsverket att utföra jobb som beträffar elektricitet.

certifikatlogo

Konsultansvarsförsäkring

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

SSG Entre (säkerhetsutbildning arbetsmiljö)

Läs mer

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

certifikatlogo

SCC (safety checklist for contractors - säker arbetsmiljö)

Läs mer

SCC är ett certifikat som utfärdas i syfte att hålla ett högt säkerhetstänk och nivå på en byggarbetsplats.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

Tunga lyft (certifikat)

Läs mer

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att vår personal har nödvändig förståelse, kompetens och verktyg för att minimera slitage på kroppen.

certifikatlogo

UC Kreditvärdig

Läs mer

Riskklass 3 - Bronssigill Företaget bedöms vara kreditvärdigt. 96,94 - 99,26% sannolikhet till överlevnad.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

Måleriföretagen

Läs mer

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort.

certifikatlogo

Soliditet - Kreditvärdig

Läs mer

Företaget är kreditvärdigt enligt Solditet.

certifikatlogo

Nöjd-Kund-Garanti

Läs mer

Företaget uppger att dom har en garanti för sina arbeten. Dessa kan variera i omfattning och tid. Var noga med att själv ta reda på hur företagets garanti ser ut innan du ingår avtal med företaget. Läs mer om skillnaden mellan garanti och reklamationsrättigheter på sidan: https://blog.dorunner.se/garanti

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Referenser

Altaner

.............

 

Stenläggning

..........

 

Snickeri

 

Omdömen

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Bygga uterum & altan, Helsingborg

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Gesa AB

via Renovering, ombyggnad & tillbyggnad, Ramlösa

Arbetafe snabbt men inget slarv! Både målning, kakelsättning o taoetsering var förstklassigt gjort. Skall få göra fler jobb hos oss.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Takläggare, Råå

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Duktiga men svårt med kommunikationen

via Snickeriarbete, Helsingborg

Duktiga hantverkare men vi hade svårt med kommunikationen och det blev en del missförstånd emellan mig, hantverkarna som gjorde jobbet och företagets ägare. Totalt sett är jag nöjd med arbetet.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Mycket nöjd

via Schakta bort ca 10 cm djupt av gräs och jord, 100 m2, Helsingborg

Proffsig och bra inställning. Lyssnade på hur jag ville ha det utan att försöka ändra den bilden.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Mycket nöjd med jobbet och företaget!

via Golvläggare, Mörarp

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Jobbet blev gjort

via Takläggning & renovering av tak, Helsingborg

Vi skrev kontrakt med takpris utifrån offerten + 20 %. Slutsumman överskred ändå detta, med några förtyliganden om varför. Hade satt fast pris och bett om skriftliga ändrings- och tilläggsarbeten, med facit i hand. Plåtningen gjordes nog inte av en riktigt plåtslagare, men blev helt okej. Det tog också dubbelt så lång tid jfr med kontrakt och de började senare än avtalat. Men over-all blev det bra och de hade lämnat ett relativt lågt pris jfr med andra. Räkna med längre tid, i övrigt blir resultatet bra.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Toppkvalite

via Målning inomhus, Glumslöv

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Bra jobbat!

via Bygga altan, Ödåkra

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Mycket nöjd med i stort sett allt

Jag har under ca ett års tid anlitat Gesa för arbeten på mitt hus - allifrån enkla jobb till ganska avancerade. De kommer i tid, håller vad dom lovar, levererar bra kvalitet och fixar till sådant som inte blir bra (vilket ibland hander även den bäste). Gerdas talar mycket bra svenska och är en fackman. Hans anställda kan man gott samtala med och annars lyfter man luren.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
Verifierad av dorunner logga
avatar

Långsamma med dålig kommunikation men bra kvalitet

via Målning utomhus, Helsingborg

Då GESA var hos oss för att ge offert meddelade de att de kunde komma om 2-3v, i verkligheten blev det 6v. Under tiden meddelade GESA aldrig att de var försenade och då jag ringde (efter 3v, 4v och 5v) fick jag alltid samma svar. "Nästa vecka". Anledningen till försening var förståelig men som kund att hela tiden höra att det blir nästa vecka utan att det blir av är mer än lite irriterande. Hade vi inte haft den tidsbrist vi hade med att få klart fasaden innan vintern hade vi ej accepterat detta och tagit in någon annan. Ytterligare irritationsmoment var att pga förseningen hade vi en ställning som blockerade ingång till trädgården och sopkärl i 12-13 dagar istället för de 3 som var avtalade. Kvaliteten på arbetet var bra och när GESA faktiskt var på plats utfördes arbetet effektivt och bra.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Olika kunskapsnivå på arbetarna

via Målning & tapetsering, Glumslöv

Den ena arbetaren tog ofta rökpaus och behövde bli visad av de andra hur man ska göra olika moment. Jobbet hade kunnat gå fortare om de var samma nivå på arbetarna. Kvaliteten blev dock väldigt bra.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Noggranna och pålitliga

via Målning & tapetsering 50 kvm, Mörarp

Snabba och effektiva, lösningar på allt!

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Kom i överenskommen tid, ej godkänd kvalite, svåra o kommunicera med på grund av dålig svenska av den som utförde jobbet

via Köksrenovering (sprutlackering), Helsingborg

Det funkade bra m ansvarig o göra överenskommelse men den som utförde jobbet kunde inte svenska o gick inte o kommunicera med. Många slarv i målningen med många brister att åtgärda efteråt. Uppsättningen slarvigt gjord där inte luckorna hängdes jämnt, vilket jag själv också fick åtgärda.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Snabba och nöjd

via Målning & tapetsering, Ramlösa

Inte en droppe färgspill.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Mycket nöjd. Pålitliga och kommer som utlovat

via Målning av 32 fönster, Helsingborg

Vi har anlitat GESA Company för måleriarbete. Trevliga och engagerade killar. Kommer som utlovat vilket vi värderar högt.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Snabba och pålitliga

via Snickare, Helsingborg (GRATIS)

Gav dom en utmaning som dom klarade av galant. Levererat i tid och till kostnad som var överenskommen.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Bra utfört och snabbt

via Takhängrännor - Rydebäck

Bra pris. Välgjort och snabbt!

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga