Företagets logotyp

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB

Omdömen (0)

Kontaktperson

Fredrik Hag

  • Smålandsgatan 16, 55316 Jönköping
  • Medlem på Dorunner sedan: 2016
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB är ett byggkonsultföretag som tillhandahåller tjänster inom:
- bygg- och projektledning (nybyggnationer, ombyggnad och renovering),
- kontrollansvarig enligt PBL (certifierad, nivå K),
- entreprenadbesiktningar (certifierad Besiktningsman),
- byggarbetsmiljösamordning (certifierad BAS-P),
- miljöbyggsamordning (certifierad enligt Miljöbyggnad) och
- godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktningar.

Medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

SBR

Läs mer

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Omdömen

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB har inte fått något omdöme ännu.