Företagets logotyp

Concreative

Omdömen (1)

Kontaktperson

Johan Forsberg

  • Slagvägen 6, 90582 UMEÅ
  • Medlem på Dorunner sedan: 2019
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Concreative ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Concreative

CONCREATIVE är ett byggföretag med yrkesstolthet.
Vi utför alla typer av jobb inom bygg.
Nybyggnationer/tillbyggnader/Renovering/Murning/Betongarbeten.
Det är viktigt att kunden är nöjd efter avslutat projekt.
Är inte kunden nöjd, ja då är inte vi nöjd.Säkerhet, kompetens, kvalitet och engagemang är verksamhetens ledord.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

SSG Entre (säkerhetsutbildning arbetsmiljö)

Läs mer

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

Hjärt- och lungräddning

Läs mer

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

certifikatlogo

Tunga lyft (certifikat)

Läs mer

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att vår personal har nödvändig förståelse, kompetens och verktyg för att minimera slitage på kroppen.

certifikatlogo

Lyftkort (operatörsutbildning kranfordon)

Läs mer

Det finns olika sätt att utbilda sig. Typiskt har individen som innehar operatörsutbildningen gått en teoretisk och praktisk grundutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

certifikatlogo

UC Högsta kreditvärdighet

Läs mer

Riskklass 5 - Guldsigill Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet. 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

certifikatlogo

Nöjd-Kund-Garanti

Läs mer

Företaget uppger att dom har en garanti för sina arbeten. Dessa kan variera i omfattning och tid. Var noga med att själv ta reda på hur företagets garanti ser ut innan du ingår avtal med företaget. Läs mer om skillnaden mellan garanti och reklamationsrättigheter på sidan: https://blog.dorunner.se/garanti

Referenser

Högt till tak!

En minst sagt underlig månad februari 2020 regn o rusk, när det normalt är minus -10C till -20C. Men efter 14 dagar var det tillslut klart. En del komplikationer gjorde att det tog något längre tid än kalkylerat. bef Takstolar var ej i våg skiljde upp till 8 cm på vissa, Antagligen hade stolpverket satt sig något.

 

Gipsning, bredspackling och snickeri

Renovering vardagsrum. Ett jobb som flöt på fint. Härligt gammalt hus med spån o halm i väggarna :)

 

Nisch överhäng och snickarglädje

Ett staket som inte följer byggnormen rivs och här bygger jag förvaring/bardisk på loftet och nischer ovanför köket.

 

Utekök Norrbyn

Platsgjuten bänkskiva på 5m2 i Vit betong. Diverse murning PIzza/Bakugn Tak

 

Omdömen

avatar

Proffsutfört jobb

via Gipsning & bredspackling av rum 20 kvm, Norrfors

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga