A

Arkitekt & Projekt

Omdömen (0)

Kontaktperson

Andreas Engberg

  • Gjutarstigen 2, 13431 Gustavsberg
  • Medlem på Dorunner sedan: 2016
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Arkitekt & Projekt ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Arkitekt & Projekt

Vi hittar vägar att utveckla fastigheter - och samtidigt ta hand om de värden som finns på tomt och byggnad på bästa sätt.
En om- till- eller nybyggnad måste alltid ses i ett större sammanhang där just Ert hus och Er tomts förutsättningar är vägledande. Att själv föreställa sig hur en tillbyggnad kan passa in på villatomten; vad som kan sparas och vad som måste bort är inte självklart. Mötet mellan nytt och befintligt intresserar oss och det är där vi hittar energin för att skapa nya värden på gamla fastigheter. Att bryta med det gamla eller att anpassa sig, båda valen kräver mod. Varje hus har sina förutsättningar som kräver eftertanke och analys. Varje husägare har sina förutsättningar och önskemål som kräver en tolkning.
Här levererar Arkitekt & Projekt lösningar med stor känslighet och hög kvalitet.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Referenser

Tillbyggnad till enfamiljshus i Barkarby

Ett hus från strax efter sekelskiftet 18/1900 som vuxit med lite olika tillbyggnader under årens lopp. Familjen växte de också och behövde nu ett extra sovrum. Idén var att ovanpå den tillbyggda matplatsen i en våning bygga ytterligare en våning med ett nytt sovrum samt dela ett av de befintliga sovrummen till två mindre. Vi hjälpte familjen hitta fungerande lösningar för huset och för dem. Inledningsvis med ett skissarbete och diskussioner på plats; kring familjens behov och kring tillbyggnadens utformning. Nästa steg var ritningar för bygganmälan, teknisk beskrivning och kontrollplan inför startbeskedet. Familjen valde att projektleda bygget själva i nära samarbete med byggföretaget. Vi bidrog med visst stöd även under byggtiden.

 

Tillbyggnad till radhus i Gustavsberg

Ett gavelradhus från mitten av 1990-talet som nu behövde växa med ett nytt sovrum, ett arbetsrum och ett frikostigare vardagsrum för familjen. Efter en intensiv process med många förslag och flera besök hos kommunen landade vi hösten 2016 i ett förslag som byggdes och blev klart redan i april 2017. Genom avväxling av en yttervägg kunde vardagsrummet förstoras och nya gavelfönster skapar ljus även i rummets inre delar. Ett nytt skjutparti ger fin kontakt mellan vardagsrummet och ett nytt trädäck utanför.

 

Omdömen

Arkitekt & Projekt har inte fått något omdöme ännu.