DORUNNER

Dorunner App

Hämta

Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt

Anders Emanuelsson

Om Anders Emanuelsson

  • Anders Emanuelsson

  • Rörmöstvägen 257,434 93 VALLDA

  • Medlem sedan 2021-08-19

Mindre byggföretag med gedigen kunskap i såväl planering, projektering och utförande av byggprojekt. Anders (ägaren) är med genom hela processen dvs räknar, planerar och utför. Vi utgår från Kungsbacka med jobbar mycket i Göteborg.

Vi tar in och samordnar underentreprenörer såsom målare, kakelsättare, elektriker och rörläggare.

Med start våren 2022 kommer vi även att utföra uppdrag som kontrollansvarig för ombyggnader och nybyggnader.

Referensprojekt

bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete
bild 3 på utfört arbete

Köksmontage

Montage av Ballingslövkök i villa i Näset.

3

Köksmontage

Montage av Ballingslövkök i villa i Näset.

Bild 1 av referensprojekt Köksmontage
Bild 2 av referensprojekt Köksmontage
Bild 3 av referensprojekt Köksmontage
bild 1 på utfört arbete

Terrass Näset

Ombyggnad terrass med foamglas, tätskikt och ny altan.

1

Terrass Näset

Ombyggnad terrass med foamglas, tätskikt och ny altan.

Bild 1 av referensprojekt Terrass Näset
bild 1 på utfört arbete

Barnkoja i 5-års present

Byggnation av koja och klätterställning

1

Barnkoja i 5-års present

Byggnation av koja och klätterställning

Bild 1 av referensprojekt Barnkoja i 5-års present
bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete

Altan runt befintlig pool

Byggnation av altan runt en befintlig pool i Vallda

2

Altan runt befintlig pool

Byggnation av altan runt en befintlig pool i Vallda

Bild 1 av referensprojekt Altan runt befintlig pool
Bild 2 av referensprojekt Altan runt befintlig pool
bild 1 på utfört arbete

Ballingslövkök i Vallda

Montage av Ballingslövkök i Vallda

1

Ballingslövkök i Vallda

Montage av Ballingslövkök i Vallda

Bild 1 av referensprojekt Ballingslövkök i Vallda
bild 1 på utfört arbete

Hantverket företagarna

Byggnation av öppna lokaler för hantverkare av olika slag i Gamlestan för Företagarna Väst

1

Hantverket företagarna

Byggnation av öppna lokaler för hantverkare av olika slag i Gamlestan för Företagarna Väst

Bild 1 av referensprojekt Hantverket företagarna
bild 1 på utfört arbete

Nybyggnation Villa Vallda

Nybyggd villa i Vallda

1

Nybyggnation Villa Vallda

Nybyggd villa i Vallda

Bild 1 av referensprojekt Nybyggnation Villa Vallda
bild 1 på utfört arbete
bild 2 på utfört arbete

Ballingslövkök i Torslanda

Litet kök i Torslanda

2

Ballingslövkök i Torslanda

Litet kök i Torslanda

Bild 1 av referensprojekt Ballingslövkök i Torslanda
Bild 2 av referensprojekt Ballingslövkök i Torslanda

Se fler referenser

Dölj referenser

Certifikat & intyg

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Byggfelsförsäkring logotyp

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring logotyp

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring i 10 år. En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet. För ett vanligt hus kostar en byggfelsförsäkring cirka 10 000 - 40 000 kr.

Fallskydd och höghöjdsarbete logotyp

Fallskydd och höghöjdsarbete

Fallskydd och höghöjdsarbete logotyp

Fallskydd och höghöjdsarbete

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Företagarna (företagarorganisation) logotyp

Företagarna (företagarorganisation)

Företagarna (företagarorganisation) logotyp

Företagarna (företagarorganisation)

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Golvbranschen logotyp

Golvbranschen

Golvbranschen logotyp

Golvbranschen

Golvbranschen, GBR, är den ideella paraplyorganisationen för företag i golvbranschen. Inom GBR finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar, GFF och GLF. De två föreningarna samverkar i gemensamma frågor. Huvuddelen av Golvbranschens arbete är inriktad på praktiskt servicearbete, d.v.s. att utveckla och förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter.

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

Hjärt- och lungräddning logotyp

Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning logotyp

Hjärt- och lungräddning

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

ID06 logotyp

ID06

ID06 logotyp

ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Konsultansvarsförsäkring logotyp

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring logotyp

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal.

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen logotyp

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen logotyp

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Se fler certifikat & intyg

Dölj certifikat & intyg

Områden

Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Hylte
Härryda
Kungsbacka
Laholm
Mölndal
Varberg

Se fler områden

Dölj områden

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.