Trädfällning – vad kostar det?

I den här artikeln får du reda på allt som är värt att känna till om du vill fälla trädet på ett både smidigt och säkert sätt – och till en rimlig kostnad förstås.

Om du ska fälla ett träd på tomten kanske du undrar hur mycket det kommer kosta. Kostnaden varierar beroende på trädets storlek och typ, var trädet står, hur omgivningen ser ut samt ett antal andra faktorer.

En ungefärlig uppskattning av en trädfällning kostar i genomsnitt runt 2 000 kr, och då ingår även bortforsling av ris, grenar och själva trädet. 

Men det finns mycket som påverkar priset när du har ett träd som ska plockas bort, och därför är det svårt att ge ett exakt exempel på själva kostnaden. I den här artikeln får du reda på allt som är värt att känna till om trädfällning. 

Hitta hjälp via Dorunner

”Att välja ett företag som erbjuder RUT-avdrag är ett utmärkt sätt att minska dina kostnader utan att kompromissa med säkerheten eller kvaliteten.”

Vad kostar en arborist per timme?

En arborist, även känd för att vara en trädfällare, är en expert inom trädvård och är utbildad för att på ett säkert sätt utföra beskärning, trimning och bortforsling av vedväxter.

De ansvarar också för att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar hos träd, samt avlägsna brutna eller döda grenar och stubbar.

En behörig arborist kan kosta mellan 700 – 1 500 kr i timmen* före RUT-avdrag. Kostnaden för en arborist eller en trädfällare kan variera beroende på flera faktorer. 

*Notera att detta är en estimering och den slutgiltiga kostnaden kan komma att variera.

arborister (1920x1230)

Kostnad för att fälla ett träd

Skymmer träden på tomten din utsikt? Eller de kanske är i vägen för solljuset, och gör att växterna i rabatterna inte får tillräckligt med sol?

Att avlägsna ett, två eller flera av träden på din tomt kan lösa problemet. I vissa fall är det enkelt att göra arbetet själv, men oftast är det värt att anlita en professionell yrkesman – speciellt om trädet är av större storlek och kan utgöra en risk för andra när det fälls, eller om platsen trädet står är svåråtkomlig. 

Kostnaden för att fälla träd och även forsla iväg materialet, har ett ungefärligt pris på runt 2 000 kr per träd. Priset för att fälla ett träd kan därför estimeras att landa på ungefär 350 – 750 kr i timmen efter RUT-avdrag. 

Detta pris kan som sagt variera – beroende på arboristens arbete, och om hen behöver utföra extra arbete i form av till exempel stubbfräsning eller bortforsling i samband med trädfällningen. 

Trädfällning – pris påverkas av flera faktorer

Vissa behöver utföra trädfällning när de ska bygga upp nya byggnader på tomten, eller när en storm härjat och gjort skada på träden. Somliga blir i sin tur rekommenderade att fälla några träd i samband med att de anlitat en trädgårdsmästare.

RUT-avdrag

Trädfällning är en av de tjänster som berättigar till RUT-avdrag. Det innebär att du kan få skatteavdrag när du betalar för trädfällning.

Att välja ett företag som erbjuder RUT-avdrag är ett utmärkt sätt att minska dina kostnader utan att kompromissa med säkerheten eller kvaliteten.

Observera dock att arboristen måste ha en giltig certifiering, och att fakturan måste innehålla korrekta uppgifter, för att du ska vara berättigad till RUT-avdrag.

Oberoende av vilken anledning man har för att fälla ett träd kan situationen inför en trädfällning variera – varje situation är inte den andra lik – därför kan även kostnaden variera beroende på flera faktorer.

träd efter en storm (1920x1230)
ved (1920x1230)

1. Typ av träd – och dess storlek

Om trädet är större tar det givetvis längre tid att ta ned. Det krävs också mer erfarenhet och utrustning än vid fällning av mindre träd.

Väldigt stora träd kan till exempel behöva tas ner bit för bit, medan träd av mindre storlek ofta kan fällas direkt. Priset för att ta ner träd blir alltså oftast högre om trädet är brett och/eller högt.

2. Bortforsling av ris och grenar

Om du kan forsla bort till exempel ris och grenar på egen hand blir priset naturligtvis lägre än om arboristen måste utföra dessa tjänster i samband med trädfällning.

När du anlitar vissa arborister ingår både klyvning och bortforsling i priset, men ibland kan du behöva betala extra för detta arbete.

Hitta certifierad arborist

Se offerter, omdömen och referensprojekt från flera trädfällare innan du gör ett beslut. Snabbt, smidigt och helt gratis!

3. Stubbfräsning

Om du önskar att ta bort stubben som blir kvar efter fällning av trädet behöver stubbfräsning utföras. Tjänster som dessa kommer naturligtvis också kosta extra.

Vad det kostar med stubbfräsning varierar beroende på vad företaget väljer att basera priset på. Företag väljer ofta att basera sina pris på något av följande:

  • Hur många stubbar som ska tas bort. Vissa företag kan till exempel sätta ett startpris på cirka 800 till 1 200 kr för den första stubben och därefter 200 till 400 kr per stubbe.
  • Stubbens diameter. Ju större stubbdiameter desto dyrare blir priset. Startkostnaden ligger då på cirka 800 till 1 200 kr.

Andra faktorer som påverkar kostnaden är stubbens ålder och skick, samt om det finns mycket sten i marken. Saker som dessa gör det svårare att utföra jobbet, vilket kan trissa upp priset.

4. Var trädet står

Beroende på var trädet står kan priset se olika ut. Träd i svåråtkomliga områden kan medföra extra kostnader för att komma åt arbetsområdet, t ex hyra av kran.

Om ett träd är beläget på en plats väldigt nära byggnader, vägar eller ledningar kan en fällning också bli mer komplicerad, vilket innebär högre kostnad.

Det kan alltså kosta mer att fälla ett enda, mindre träd i närheten av byggnader än vad det kostar att ta ner två stora träd i en större, rymlig trädgård.

5. Orten du bor i och arboristen du anlitar

Hur mycket det kommer kosta att fälla ned träd beror också mycket på vilken arborist du faktiskt väljer när trädet ska fällas. Detta kan variera mycket beroende på var du bor.

Va noga med att ta in offerter från flera olika arborister innan du fattar ett beslut. På så sätt kan du vara säker på att du får ett bra pris utifrån till exempel trädets storlek, position och skick, samt garantera säkerheten under hela processen.

trädfällare på en kran (2500x1602)

Om du ska fälla ett träd själv

Reglerna för att fälla ett träd varierar beroende på var du bor. Innan du påbörjar arbetet är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i just ditt område och följa dem.

I allmänhet är det sunt förnuft som gäller. Du ska alltså alltid följa några olika säkerhetsnormer när träd ska fällas:

  • Klättra aldrig för högt i trädet.
  • Använd alltid skyddsutrustning.
  • Bär robusta skor och kläder.
  • Jobba inte ensam.
  • Se till att ingen är i vägen när trädet fälls.

Får man fälla träd på sin egen tomt?

Ett träd får inte fällas om du inte själv har bestämmanderätt över det. Om trädet står på grannens fastighet betraktas det som deras egendom, vilket betyder att de har rätt att bestämma över det.

Om trädet utgör en fara eller blockerar solljuset från din fastighet är det bäst att kontakta trädets ägare och fråga om möjligheten att antingen beskära eller ta bort trädet.

Oavsett situation måste båda parter diskutera och komma överens om vad som behöver göras innan något faktiskt händer.

skog och fallen träd (1920x1230)

Tänk på detta vid stubbfräsning

Om du har fällt ett träd och även vill bli av med stubben är det viktigt att avlägsnandet sker på rätt sätt. Stubbfräsning är ofta nödvändig för att marken ska kunna användas för andra ändamål, men inget krav.

Är stubbar miljöfarliga?

Ruttna stubbar kan vara en miljöfarlig faktor, eftersom det ruttnande träet kan dra till sig både skadedjur och sjukdomar.

Trädets rötter kan dessutom fortsätta växa om de inte avlägsnas på rätt sätt, vilket kan skada trädets omgivande område ännu mer.

Det är därför viktigt att alla stubbar antingen mals ner eller avlägsnas helt och hållet när ett träd har fällts. På så sätt kan man förebygga eventuella miljöproblem.

Få mer yta genom stubbfräsning

Se offerter, omdömen och referensprojekt från flera företag innan du gör ett beslut. Snabbt, smidigt och helt gratis!

Hur lång tid tar det att fräsa bort en stubbe?

Hur lång tid det tar att fräsa en stubbe beror på flera faktorer, exempelvis rötternas storlek och djup. Generellt sett kan det ta mellan två timmar och en dag att fräsa bort en stubbe.

Det är också viktigt att notera att vissa stubbar kan kräva mer än ett arbetstillfälle för att ta bort hela rotsystemet helt och hållet. Det är därför viktigt att du anlitar en erfaren arborist med rätt utrustning för att utföra arbetet.

trästubb i skogen (1920x1230)

Kostnad vid beskärning av träd

Om trädet på tomten skymmer utsikten kan det ibland räcka med beskärning istället för att fälla det helt och hållet. Kostnaden för trädbeskärning beror främst på trädets storlek.

Ett mindre fruktträd kan du till exempel få trimmat för så lite som 1 000 kr, medan en stor ek med många grenar kan kosta mellan 10 000 och 30 000 kr att beskära.

Var trädet står påverkar också priset för trädbeskärning. Om det står på en svåråtkomlig eller riskfylld plats kommer priset troligtvis gå upp ganska mycket – exempelvis om det är beläget nära en elledning, telefonledning eller väg.

Om du bestämmer dig för att göra arbetet själv är det viktigt att använda rätt verktyg och säkerhetsutrustning. Det är också en bra idé att höra med en erfaren arborist som kan ge råd om hur man bäst tar itu med jobbet.

Hur lång tid tar det att beskära ett träd?

Trädets storlek, typ och arbetet som ska utföras spelar stor roll för tiden det tar för beskärningen av träd. 

Men generellt sett kan man säg att tar det ungefär 1,5 – 3 timmar för beskärning av ett träd. 

Framförallt så är det storleken på trädet som kommer att påverka tiden, men värt att tänka på är att man heller inte vill skära alltför mycket på en gång. 

Detta för att inte utsätta trädet för mer stress än nödvändigt, något som istället kan orsaka rötangrepp. 

Speciellt när det kommer till päron- eller äppelträd är det extra viktigt att beskära regelbunden med små snitt, hellre än att kapa stora grenar.

arborister på en kran (1920x1230)

Anlita en arborist

Att fälla eller beskära träd är en komplicerad uppgift som kräver både skicklighet och säkerhetsåtgärder. Det kan kosta allt från några tusen kronor för ett litet jobb, till flera tusen för större projekt.

Det kan alltså vara en dyr process om arbetet inte görs på rätt sätt. Därför är det viktigt att du alltid följer alla säkerhetsföreskrifter och riktlinjer innan du försöker utföra någon form av trädarbete.

I de flesta fall är det värt att överväga att anlita en professionell arborist som har den expertis och utrustning som behövs för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Hitta rätt arborist – Dorunner hjälper dig

Oavsett vilken typ av hjälp du behöver inför trädfällningen löser vi på Dorunner det åt dig. Vi matchar ihop dig med proffsiga hantverkare och du får upp till 5 olika offerter från passande företag. Då kan du i lugn och ro jämföra och välja det som passar just dig och dina behov bäst.

På vår webbplats kan du dessutom läsa omdömen från andra som har anlitat hantverkare hos oss – allt för att du som kund ska känna dig så trygg som möjligt.

Så funkar vår offertförmedling
Berätta om ditt projekt

1. Berätta om ditt projekt

Låt oss veta vad du behöver hjälp med! Vi kopplar ihop dig med duktiga företag nära dig.

Välj företag

2. Välj företag

Jämför offerter, chatta direkt med företag, läs omdömen och se tidigare referensprojekt innan du väljer företag.

3. Låt proffsen göra jobbet

Känn dig trygg med att få hjälp av erfarna hantverkare och företag, och njut av all den extra tid du helt plötsligt har!

Få en bra första uppfattning av arbetskostnaderna. Skapa en offertförfrågan.

Fler artiklar inom Trädgård

Anlägg trädgården – vad kostar det?

Att skapa eller omforma en trädgård kan kännas både överväldigande och spännande på en och samma gång. Därför kan det vara värt att skapa en uppfattning om kostnader som kan vara inblandade innan du ger dig i kast med projektet. 

Läs mer »

Klippa häck på rätt sätt

Är du en stolt ägare av en trädgård med en vacker häck som du vill hålla lummig och hälsosam? Eller kanske letar du efter sätt att skydda ditt hem från nyfikna ögon? Oavsett vilket, är det viktigt att klippa häcken på rätt sätt.

Läs mer »