Dränering – det här är värt att veta

För att undvika fuktskador är det viktigt att ha en välfungerande dränering. Ett allmänt riktmärke är att dränera om huset efter ca 30 år.

Ett av det viktigaste arbetena en husägare kan göra för att undvika fuktskador är att ha en välfungerande dränering. Även om dräneringen och markarbeten kring huset har gjorts på ett korrekt sätt så kan man behöva göra om dräneringen efter ett par år beroende på hur omgivningen ser ut. Ett allmänt riktmärke är att dränera om huset efter ca 30 år.

Faktum är att det under senhöst och vintern, då det hunnit bli lite tjäle i marken, är en perfekt tid för att göra dräneringen. Då slipper trädgården bli sönderkörd av tunga maskiner, fler tjänsteleverantörer har möjlighet att hjälpa till plus att trädgården inte används lika flitigt under denna årstid som på sommaren vilket innebär att du inte kommer störas lika mycket av arbetet.

Hitta hjälp via Dorunner

”Ett allmänt riktmärke är att dränera om huset efter ca 30 år”

Varför ska man dränera?

Dränering är ett sätt att leda bort vatten från huset för att undvika fuktskador. Det man gör är att gräva ner rör som leder bort förhöjd grundvattennivå från husgrunden, ett slags utdikning som skyddar huset från fuktskador.

Dräneringens viktigaste uppgift i ett hus med källare är att se till att inte grundvattennivån stiger för högt och dränker grunden i fukt. Arbetet kombineras med att man förser källarväggarna med någon typ av fuktspärr, som hindrar vatten från jorden att sugas in i materialet.

När behöver du dränera om?

Många som köper hus idag vet inte när den senaste dräneringen gjordes och det har inte gjorts någon under tiden som de bott i huset. Efter ca 30 år så är det läge att se över dräneringen och om den fraktar bort vatten så som den ska. Det är även lätt hänt om man har planteringar över dräneringen att rötter tränger ner och täpper igen rören vilket leder till att rören inte kan leda bort vatten som den ska.

Håll koll i källaren om det börjar tränga in fukt eller om färg och puts börjar släppa från fasaden – det kan vara ett tecken på att dräneringen behöver läggas om. Är du osäker så ta hjälp av en sakkunnig för att kolla hur bra dräneringen är och om den behöver göras om. Här har vi även samlat 10 frågar att ställa innan du gör en dränering.

Göra det själv eller anlita ett proffs?

Att dränera är ett tungt och tidskrävande jobb. Även med en grävmaskin. Altaner ska plockas bort, eventuella planteringar behöver flyttas, rören ska läggas i rätt lutning etc. Lättast och smidigast är att lämna över jobbet till ett proffs, däremot kostar det ganska mycket pengar.

Det är även viktigt att säkerställa hur du kan gräva runt huset. Kan du friställa hela grunden på en gång? Detta är inte alltid möjligt då huset då kan flytta på sig, vilket innebär att du behöver frilägga och dränera sida för sida. Se också till att hålla koll på vart alla ledningar går så att du inte gräver sönder dem – då blir det plötsligt mycket mer jobb och mer pengar som flyger iväg.

Hitta hjälpen via Dorunner

Genom Dorunner kan du enkelt komma i kontakt med upp till 5 företag. På så vis kan du jämföra och se vilket företag som passar dig och ditt projekt bäst.

Skapa en förfrågan här

Checklista: Innan du dränerar

1.

Ta reda på om det är lämpligt att du själv utför dräneringsarbetet runt huset.​​

2.

Kommer du fram till att det är lämpligt så behöver du ta reda på om du kan frigöra hela grunden eller om du behöver arbeta bit för bit. Se till att prata med en sakkunnig!

3.

Skaffa alla nödvändiga tillstånd från kommunen. Du behöver till exempel tillstånd om vattnet ska ledas till stenkista på tomten.

4.

Ta reda på jordens sammansättning. Är jorden mycket genomsläpplig, till exempel sand och grus så passerar vattnet snabbt bort från huset. I den här typen av jordar är risken för fuktskador på huset väldigt liten. Därför är det inte heller alltid nödvändigt med dräneringsledningar runt hus på sådan mark. Normalmorän och silt tillhör måttligt genomsläppliga jordar. Står huset på dessa jordtyper passerar vattnet huset i långsammare takt, vilket innebär att det behöver finnas en fungerande dränering runt huset. Jordtyperna kan vara blandade med varandra. För att helt säkert undvika fuktproblem bör man alltid utgå från de förutsättningar som gäller för den tyngsta av de förekommande jordtyperna. Alla dessa uppgifter gäller om husgrunden står ovanför grundvattenytan. Står huset däremot i grundvattennivå krävs helt andra åtgärder, som du bör få professionell hjälp med.

5.

Gör en skiss och rita in rensbrunnar, dräneringsrör och ledningsdragning.

6.

Beroende på jordens sammansättning så behövs olika typer av material. Mät upp hur många meter dräneringsrör som behövs. Beställ lite längre än du behöver – du kan behöva ta en längre väg än du hade tänkt dig från början.

7.

Beställ samtidigt rörböjar, brunnar, dräneringsgrus, filterduk och andra tillbehör.

8.

Beställ material för fuktisolering. Enklast och billigast är platonmattor, men det finns även värmeisolerande dräneringsskivor av Polystyrenplastkulor.

9.

Om du inte vill gräva själv med spade så är det dags att bestämma tid med en grävmaskinist, antingen för att hyra en grävskopa eller för att få hjälp med att gräva runt huset.

Så gör man en dränering

1.

Ta bort eventuella altaner, rabatter eller annat som ligger vid husgrunden.

2.

Gräv rent runt huset, med grävmaskin eller med spade (grävmaskin är att föredra). Ett vanligt misstag är att man inte gräver tillräckligt djupt. Dräneringsrören behöver ligga under den lägsta delen på grunden.

3.

Gör rent husgrundens väggar. Kontrollera om det finns sprickor och åtgärda dessa.

4.

Isolera grunden för att värmeisolera och driva ut fukt.

5.

Lägg dräneringsledningarna med en lutning på minst en halv centimeter per meter.

6.

Täck med geotextilduk.

7.

Tomten återställs och vanligtvis används grus ovanpå dräneringsytan som grävts upp. Se till att marken lutar ut från huset för att underlätta för vattnet att rinna bort.

8.

Se till att inte ha några planteringar med djupa rötter ovanpå rören. Rötterna kommer tränga sig ner och kan täppa igen rören.

Hitta rätt hantverkare – Dorunner hjälper dig

Oavsett vilken typ av hjälp du behöver inför ditt husprojekt löser vi på Dorunner det åt dig. Vi matchar ihop dig med proffsiga hantverkare och du får upp till 5 olika offerter från passande företag. Då kan du i lugn och ro jämföra och välja det som passar just dig och dina behov bäst.

På vår webbplats kan du dessutom läsa omdömen från andra som har anlitat hantverkare hos oss – allt för att du som kund ska känna dig så trygg som möjligt.

Så funkar vår offertförmedling
Berätta om ditt projekt

1. Berätta om ditt projekt

Låt oss veta vad du behöver hjälp med! Vi kopplar ihop dig med duktiga företag nära dig.

Välj företag

2. Välj företag

Jämför offerter, chatta direkt med företag, läs omdömen och se tidigare referensprojekt innan du väljer företag.

3. Låt proffsen göra jobbet

Känn dig trygg med att få hjälp av erfarna hantverkare och företag, och njut av all den extra tid du helt plötsligt har!

När du gör en offertförfrågan på Dorunner får du upp till fem offerter från hantverkare. Du får då en bra första uppfattning av arbetskostnaderna.

Fler artiklar inom Kök