Elinstallationer i tillbyggnader

När huset ska byggas ut så är det viktigt att tänka på hur elinstallationer i tillbyggnaden utformas. Det här är något som bör vara med i planeringen för det kan bli svårt att i efterhand ordna med elen så att den fungerar som tänkt. Med tanke på detta så är det verkligen a och o att välja en hantverkare med rätt kompetens.

Lag om fasta elinstallationer

I Sverige så får bara en behörig elektriker ta hand om fasta elinstallationer. Det är bra. Utan kunskap så kan det lätt bli ett elsystem som inte håller måttet. Saker som måste beaktas är:

  • Hur mycket systemet kommer att vara i bruk
  • Hur säkert elsystemet är
  • Var lampknappar och eluttag ska sitta
  • Om det ska finnas särskilda finesser som dimmers och timers i tillbyggnaden

Det går att dra el själv. Men det finns god anledning till att det här inte är tillåtet i fasta tillbyggnader. Att utan kunskap försöka installera el i en tillbyggnad kan faktiskt innebära dödsrisk. Varje år så dör flera personer i Sverige på grund av olyckor som sker då någon utan utbildning har dragit elen.

Se alltså till att hantverkaren som kommer att sköta tillbyggnaden antingen själv har behörighet eller jobbar med en elektriker som har det. Då kan du lita på att tillbyggnadens el blir säker såväl som smidig att använda. Kolla in Certifikatguiden för mer info om vilka regler som gäller och vilka certifikat din hantverkare bör ha.

Elektriskt diagram med mentometer

Ska du hyra in elektriker separat?

Om du själv tar hand om tillbyggnaden så blir det antagligen enklast att hyra in en elektriker för installationen av el. Men tänk på att göra detta i god tid. Det kan ju vara så att du inser att det inte riktigt går att installera som tänkt då bygget i stort sett är klart.

Elektrikern måste vara med i rätt tid. Det här är ju en person som även kan komma med råd. Du kanske har tänkt helt rätt. Men om du inte har det så är det ju strålande att få kompetensen och hjälpen av en erfaren fackperson.

När du lejer en byggfirma för att bygga ut huset så ska du få hjälp med det elektriska som en del av jobbet. Har du en hantverkare så ska du inte själv behöva jaga rätt på en elektriker. Idag så kan byggfirmor ta hand om samtliga moment. Det är bra då det bidrar till en effektivare planering samt snabbare byggprocess.

Se över hela hemmet

När det blir dags för tillbyggnad så kan det också vara dags för renovering. Om en elektriker kommer för att installera el i tillbyggnaden så är det inte så dumt att passa på. Ta en titt på husets övriga elinstallation och fundera lite på vad som skulle kunna göras.

Med en expert på plats så är det inte så svårt att göra ändringar som till exempel att sätta in nya eluttag där de behövs. Men tänk på att informera hantverkaren om detta. Att jobba med mer än tillbyggnaden kommer att ta mer tid och det är något som ska finnas med i planeringen.

Elinstallationer som ger goda resultat

För att elinstallationer ska ge goda resultat så krävs det god kunskap. När vi flyttar in i bostäder så tänker vi sällan på varför eluttag och lampknappar sitter där de sitter. Om vi gör det så beror det med största sannolikhet på att elinstallationen inte har varit så smart.

En knapp bakom en dörr som alltid står öppen och som slås av och på av handtaget kan till exempel kännas klumpigt. Ett eluttag som sitter mitt på väggen där det ser fult ut och dessutom gör det svårt att möblera är heller inte önskvärt. Dra nytta av den kunskap som erfarna hantverkare har om smart planering av elinstallationen.

Tänk på att diskutera saken i god tid. Det är alltid en fördel som du redan har tänkt till om hur tillbyggnaden ska användas. Då blir det lättare att identifiera särskilda behov som kan finnas och elinstallationen kan då bli riktigt effektiv.

Våga ställa frågor!

När du väljer en duktig hantverkare med god erfarenhet av att installera el i nybyggnationer, så kommer du att få det stöd som krävs. Men var inte rädd för att dela med dig av dina tankar och frågor. Det kan leda till lösningar som blir mycket bättre än de som fanns med i standardplanen.