Badrumsbesiktning är alltid en bra investering

Fel och misstag i samband med badrumsrenoveringar ökar i takt med att vi renoverar allt mer. Ofta beror det på att kompetensen brister hos de som utför arbetet, och det kan bli kostsamt att rätta till i efterhand.

Fel och misstag i samband med badrumsrenoveringar ökar i takt med att vi renoverar allt mer. Ofta beror det på att kompetensen brister hos de som utför arbetet, och det kan bli kostsamt att rätta till i efterhand.

Därför är det viktigt att se till att regler följs och att arbetet blir ordentligt gjort – där kommer badrumsbesiktning in i bilden.

Badrumsbesiktningar besiktar ett badrum

Hitta hjälp via Dorunner

”Varje år inträffar drygt 6500 vattenskador i dusch- och badutrymmen till en kostnad motsvarande 1,6 miljarder kronor”.

Underkända badrum är vanligare än du tror

Badrumsbesiktningar AB utför besiktningar av nya och befintliga badrum för att säkerställa att arbetet utförts korrekt. Trots att 90 procent av de badrumsrenoveringar som de besiktigar har utförts av behöriga hantverkare har 78 procent av badrummen blivit underkända vid slutbesiktning. Enligt deras senaste rapport från 2019 var endast 1 procent av badrummen helt felfria. Ladda ner rapporten här.

– Det finns flera orsaker till att vi underkänner ett badrum vid slutbesiktningen. Ofta rör det sig om väsentliga fel som gör att badrummet inte bör tas i bruk eller flera mindre fel och brister. Det kan också bero på att avtalad dokumentation och egenkontroller inte är överlämnade eller att branschregler inte följs, säger Sajad Mirkhalafi, besiktningsman på Badrumsbesiktningar AB.

Hälften alla skador beror på bristfälligt tätskikt

Varje år inträffar drygt 6 500 vattenskador i dusch- och badutrymmen till en kostnad motsvarande 1,6 miljarder kronor. Under 2019 var det 24 000 fuktskador som rapporterades till försäkringsbolagen och 27% av dessa inträffade i dusch- och badutrymmen. Vanligaste orsaken är bristfällig tätning runt golvbrunnar och genomföringar för rör.

Besiktningsmannen upptäcker fel innan det är för sent

Enligt en undersökning som har gjorts av fem olika försäkringsbolag beror de flesta fuktskadorna på dåligt utfört arbete snarare än dåligt material. En bidragande faktor är att kunden som beställer renoveringen inte har tillräcklig kunskap för att kontrollera företaget som anlitas. Att upptäcka felen så snart de uppkommer kan förebygga kostsamma påföljder, men då krävs det att kompetensen finns där, hos hantverkaren eller genom en besiktning som görs i olika steg under renoveringen.

 

En badrumsbesiktning sparar dig pengar i längden

Genom en badrumsbesiktning försäkras kunden att renoveringen utförs korrekt och enligt branschregler, att samtliga dokument och intyg är inlämnade samt att man får en opartisk granskning av badrumsrenoveringen från en expert.

– Fel och brister som vanligtvis skulle innebära stora kostnader kan upptäckas i ett tidigt skede och åtgärdas innan det är för sent. En annan fördel är att man inte betalar för en tjänst som är felaktigt utförd, säger Sajad Mirkhalafi.

Reklamationer och omdömen ger en bra fingervisning

Det går även att se över antalet reklamationer hos reklamationsnämnden för att försäkra sig extra noga om att företaget utför bra arbeten. Har företaget fått många reklamationer ger det en fingervisning om nöjdheten hos tidigare kunder.

Givetvis är också omdömen bra att läsa för att få en bild av kunders upplevelse av företaget. Hos oss på Dorunner kan du läsa omdömen och jämföra offerter från över 4 500 företag som utför badrumsrenoveringar.

Konsumenttjänstlagen håller dig om ryggen

Som konsument har man rätt till en felfri tjänst. Det innebär att en badrumsrenovering ska utföras fackmässigt. Det är även viktigt att avtala om att branschreglerna ska följas vid renoveringen eftersom det är ett frivilligt regelsystem och inte tvingande om det inte har avtalats.

– Om det noteras fel vilket oftast görs, har du som konsument rätt att kräva att byggföretaget åtgärdar felen enligt konsumenttjänstlagen, påpekar Sajad Mirkhalafi och menar på att besiktningen även är bra att ha som underlag i de fall man behöver kräva ersättning för eventuella fel vid ett senare tillfälle.

Efter en utförd besiktning skapas ett besiktningsprotokoll som skickas till parterna. Vid en korrekt utförd renovering godkänns entreprenaden vilket noteras i protokollet. Att veta att ett badrum har renoverats korrekt ger en trygghet hos köparen och det kan öka värdet vid försäljningen.

Över hundra kontrollpunkter gås igenom

Hos Badrumsbesiktningar AB erbjuds olika typer av besiktningar för att lokalisera fel och brister. Med en trestegsbesiktning säkerhetsställs att renoveringen utförs korrekt under de mesta kritiska momenten. Vid en slutbesiktning kontrolleras renoveringen och färdigställandet av badrummet med över hundra kontrollpunkter.

Titta på hantverkarens bolag och ekonomi

För att minska risken för att fel uppkommer vid en badrumsrenovering är valet av hantverkare avgörande. Det är viktigt att läsa på noga om entreprenören eller byggföretaget och jämföra flera mot varandra. Först och främst genom att kontrollera att företaget har F-skattsedel och har anställda, för att försäkra sig om att de är ett legitimt företag. Man bör också kontrollera att företaget uppfyller de behörigheter och certifikat som krävs för renoveringen samt se över att de har en god ekonomi genom att titta på bokslut, kapital och skulder.

– Välj företaget som du tror kommer att göra ett bra jobb. Låt inte priset avgöra. Vi ser ofta att man väljer det företag som har erbjudit det lägsta priset och då blir resultatet inte heller bra, och i vissa fall katastrofalt. Detta kan leda till att hela eller delar av badrummet har behövt göras om, berättar Sajad Mirkhalafi och ger tipset att alltid ta in flera offerter och studera dem noga för att få en bra jämförelse.

Hitta rätt hantverkare – Dorunner hjälper dig

Oavsett vilken typ av hjälp du behöver inför badrumsrenoveringen löser vi på Dorunner det åt dig. Vi matchar ihop dig med proffsiga hantverkare och du får upp till 5 olika offerter från passande företag. Då kan du i lugn och ro jämföra och välja det som passar just dig och dina behov bäst.

På vår webbplats kan du dessutom läsa omdömen från andra som har anlitat hantverkare hos oss – allt för att du som kund ska känna dig så trygg som möjligt.

Så funkar vår offertförmedling
Berätta om ditt projekt

1. Berätta om ditt projekt

Låt oss veta vad du behöver hjälp med! Vi kopplar ihop dig med duktiga företag nära dig.

Välj företag

2. Välj företag

Jämför offerter, chatta direkt med företag, läs omdömen och se tidigare referensprojekt innan du väljer företag.

3. Låt proffsen göra jobbet

Känn dig trygg med att få hjälp av erfarna hantverkare och företag, och njut av all den extra tid du helt plötsligt har!

När du gör en offertförfrågan på Dorunner får du upp till fem offerter från hantverkare. Du får då en bra första uppfattning av arbetskostnaderna.

Fler artiklar inom Badrumsrenovering