Tävlingsregler

& villkor

Tävlingsregler

Tävlingen Årets Hantverkare är en tävling som syftar till att identifiera och hylla Sveriges bästa hantverkare. Tävlingen tar avstamp i företagets kundrelationer och det är därmed kunderna som avgör vem som vinner (inte en jury) i kombination med att företaget ska vara välskött; god ekonomi och inneha erforderliga branschcertifieringar. Företag som genomgående utgår ifrån kundperspektivet genom att leverera god service & kvalitet har därmed stora chanser att vinna priset. Enbart företag kan tävla i Årets Hantverkare.

Hur går tävlingen till?

En nöjd kund nominerar och motiverar varför just ditt företag, enligt deras tycke, ska bli Årets Hantverkare. Efter att du har blivit nominerad kan andra kunder också rösta och motivera varför du ska vinna (det ligger i ditt intresse att informera och uppmuntra dina kunder att rösta). Omröstningen pågår fram till tre veckor innan Hantverkargalan där vinnarna koras och hyllas på scen.

Hur utses vinnaren?

Årets Hantverkare utses inom olika branschkategorier, ex. VVS, El, Måleri, Bygg osv. Ditt företag tävlar således mot liknande företag runt om i Sverige. Tävlande företag delas därtill in i tre olika kategorier; Stora, Medelstora och små företag. För att resultatet ska vara rättvist och jämförbart företag emellan så jämför vi kvotvärdet av antal röster genom antal anställda och omsättning på bolaget enligt en formel. Vid indelning av Stora, Medelstora respektive Små företag tar vi hänsyn till antal anställda samt omsättning (eftersom det är relativt vanligt att man i branschen använder underkonsulter och inhyrd personal). I slutändan annonseras 5 finalister inom respektive tävlingskategori baserat på antal röster (kvotvärde) samt en noggrann granskning av företagets ekonomi och branschcertifieringar. Vem som vinner är hemligt hela vägen fram till den årliga prisceremonin på Hantverkargalan.

Tävlingsvillkor

Villkor för deltagande

Enbart registrerade företag med giltig svensk f-skatt kan bli nominerade i tävlingen. Enbart röster och nomineringar med motivering registreras. Enbart röster från kunder räknas (vi genomför stickprovskontroller). Det är vidare inte tillåtet att uppmuntra andra än företagets kunder att rösta. En kund kan enbart rösta en gång. För att säkerställa att kunder inte kan dubbelrösta och för att underlätta identifiering av kunder (vid stickprovskontroller) kräver vi att de som röstar och nominerar identifierar sig med hjälp av Facebook. I samband med rösträkning räknar vi även bort individer som kan misstänkas för att inte vara kunder, ex. är för unga (under 20 år) och bosatta utomlands. I händelse av att din kund saknar Facebook tillåter vi röster via mail (dessa skickas tydligt uppmärkta till info@hantverkargalan.se inkl. företag och motivering). Om ett företag bryter mot tävlingsreglerna kan företaget komma att diskvalificeras från tävlingen. Eventuella vinstskatter betalas av vinnaren.

Villkor för nominering/röstning

Det är gratis att nominera, rösta och som företag att delta i tävlingen. Deltagande parter accepterar våra allmänna villkor. Detta samtycke kan omedelbart återkallas genom att maila till info@hantverkargalan.se. Har du några frågor gällande tävlingen och våra tävlingsregler går det bra att kontakta oss, så hjälper vi till.