{[ message.text ]}

Få notifieringar direkt när ett uppdrag kommer in. Kontakta kunden direkt via appen.