Företagets logotyp

ST-EL VVS/RÖR

Kontaktperson

Ysuf

  • Medlem på Dorunner sedan: 2020
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

ST-EL VVS/RÖR ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om ST-EL VVS/RÖR

Välkommen till St-el VVs Akuten i Västra Götaland
Som namnet lyder är vi verksamma inom VVS-el branchen och jobbar stort sätt V.Götaland med jour 7/24 för akuta fall. När det gäller VVS jobbar vi med allt som rör vatten, sanitet, avlopp, värme, värmepumpar, varmvatten beredare, tvätt, diskmaskiner, ventiler, kranar, dusch/ köksblandare, badkar/duschkabin, tvättställ installationer, pumpar och totalentreprenad inom VVs(nya-hel installationer),Byta gamla rörledningar/lägga om,rördragning svets/löddning av rör .Vi sätter kvalitet och säkerhet först därför har vi ansvarsförsäkring och garanti på utfört arbete.Vi har lång erfaranhet (19 års erfaranhet) och är utbildade i svensk yrkesskola+praktik med betyg/licens.Vi kommer snart ombesörja grävning/bilning själva vid uppdrag då vi ska ha egen grävmaskin snart.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Yrkestrafiktillstånd

Läs mer

Bara den som har yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

certifikatlogo

Hjärt- och lungräddning

Läs mer

En eller flera anställda har genomgått en kurs i hjärt och lungräddning.

certifikatlogo

Tunga lyft (certifikat)

Läs mer

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att vår personal har nödvändig förståelse, kompetens och verktyg för att minimera slitage på kroppen.

certifikatlogo

Lyftkort (operatörsutbildning kranfordon)

Läs mer

Det finns olika sätt att utbilda sig. Typiskt har individen som innehar operatörsutbildningen gått en teoretisk och praktisk grundutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

FORA

Läs mer

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

certifikatlogo

Soliditet - Kreditvärdig

Läs mer

Företaget är kreditvärdigt enligt Solditet.

certifikatlogo

Soliditet - God kreditvärdighet

Läs mer

God kreditvärdighet som utfärdas av Solditet.

Referenser

Stående varmvattenberedare montage 300 liter

Montering av Varmvattenberedare 300 liter.

 

Köksblandare, diskho, diskbänk, diskmaskin montering i villa

Köksblandare, diskho, vattenlås, vatten/avloppsledningar, diskbänk, diskmaskin montering i villa

 

Nya köksblandaren med diskmaskin/vattenavstängning monterad

Nya köksblandaren med diskmaskin/vattenavstängning monterad.

 

Ny duscblandare, tvättställskåp, wcstol installation efter renovering.

Ny duscblandare, tvättställskåp, wcstol installation efter renovering.

 

En annan köksblandare med tillhörande ho och diskmaskin installation efter köksrenovering

En annan köksblandare med tillhörande ho och diskmaskin installation efter köksrenovering

 

Installation och flytt av tvättmaskin + tvättställ i tvättstugan

Installation och flytt av tvättmaskin + tvättställ i tvättstugan

 

Renovering av gamla/kärvande balofixer utan att byta

Renovering av gamla/kärvande balofixer utan att byta

 

Nyinstallation av köksblandare, diskho, tillhörande avlopp / vattenledningar

Nyinstallation av köksblandare, diskho, tillhörande avlopp / vattenledningar.

 

Inkoppling av handdukstorkare

Inkoppling av handdukstorkare

 

Nya avlopp och vattenledningar med balofix och tvättmaskin installation med håltagning av tegelvägg och montering av ventilationsdon.

Nya avlopp och vattenledningar med ballofix och tvättmaskin installation i annat rum.Håltagning på kakelklädd tegelvägg för maskinslangar .Håltagning av tegelvägg för montering av ventilationsdon.Allt är på plats..

 

Nya köksblandaren är på plats och avloppläckage stoppad

Nya köksblandaren är på plats och avloppkäckage stoppad.

 

Vattenutkastare till 30 tals villa

Vattenutkastare till 30 tals villa med betong/sten källarvägg.

 

Ballofixer till gamla vattenledningar i tvättstuga

Ballofixer till gamla vattenledningar i tvättstuga.

 

En fin vattenutkastare installerad & klar på en fin terras

En fin vattenutkastare installerad & klart på en fin terras.28. maj 2020

 

Nya vattenledningar under krypgrund på villa

Nya vattenledningar under krypgrund på villa

 

Läckage stoppad i krypgrund(40 cm hög)

Läckage stoppad i krypgrund(40 cm hög)

 

Ny installation av Exlusiv handfat i exlusivt hus

Ny installation av Exlusiv handfat i exlusivt hus med nya vatten och nya avloppledningar genom krypgrund

 

Inkoppling av 80l Varmvattenberedare med vattenledningar

Inkoppling av Varmvattenberedare med vattenledningar.

 

NyInstallation av tvättmaskin i nybyggd lägenhet

NyInstallation av tvättmaskin i nybyggd lägenhet, fick blanda olika adaptrar och bygga på en fördelare, koppling.

 

En akut bortkoppling av läckande bide inför renovering

En akut bortkoppling av läckande bide inför renovering

 

Kommunal vatten&avlopp till villan i skogen 32 meter från gatan på kullen

Kommunal vatten&avlopp till villan i skogen 32 meter från gatan på kullen

 

TM inst.

TM inst.

 

Trädgårdspump inst.

Trädgårdspump inst.

 

Omdömen

ST-EL VVS/RÖR har valt att inte visa omdömen.