M

MG Maskin & Entreprenad

Omdömen (0)

M

Mattias Gustafsson

  • Medlem på Dorunner sedan: 2011
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

MG Maskin & Entreprenad ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om MG Maskin & Entreprenad

Grävning utföres med en 3,5 ton minigrävare.

Utförande av markarbeten så som:
* Skyddsdikning
* Rensning av diken
* Täckdikning
* Enskilt avlopp, infiltration även i vattenskyddsområden
* Lagar sönderkörda skogsbilvägar
* Mindre schaktuppdrag
* Markplanering
* Poolgrävning
* Altan/garagegrunder
* Stubbborttagning, trädgårdsplanering
* Trädgårdsdammar
* Parkering
* Gallerskopa för sortering av material till 0-60mm vid återfyllnad och slippa dyra kostnader för bortforsling av material
* Nedgrävning och byte av dagvattenledning
* El och bredbandskabel
* Utför mindre vägar & skogsvägar
* Byter vägtrummor
* Återställer markskador efter skogsmaskiner
* Utgödsling av lösdrift och ladugårdar

Hela Blekinge

Rot-avdrag ger 50% på personalkostnaden

Vi är godkända för F-skatt och moms registrerade
PEFC certifierad, (Ett krav vid tex. skogsdikning och all övrig maskinkörning i skogsmark)
Arbete på väg
ADR
Heta Arbeten
Grönt Kort (Natur och Kulturmiljövård)
Auktoriserad entreprenör för enskilt avlopp, minireningsverk och har alla försäkringar som krävs.

Kontakta oss idag! Kostnadsfri offert!

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

Omdömen

MG Maskin & Entreprenad har inte fått något omdöme ännu.