Företagets logotyp

Järnrikets Mur och Fasad

Omdömen (1)

Kontaktperson

Lars Hoops

  • Lindbackavägen 14, 80647 Gävle
  • Medlem på Dorunner sedan: 2015
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Järnrikets Mur och Fasad ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Järnrikets Mur och Fasad

Järnrikets mur och fasad är ett företag med goda kunskaper och erfarenhet inom murnings och putsningsarbeten. Vi utför renovering och nyproduktion av murade och putsade fasader. Vi åtar oss alla typer av projekt, i olika kundkategorier, från småhus till stora bostadsområden. Vi utför även renovering av balkonger, stentrappor, badrum samt tilläggsisolering, dörr och fönsterbyten.

Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att ring eller maila på lars@jarnrikets.se

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

SSG Entre (säkerhetsutbildning arbetsmiljö)

Läs mer

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

certifikatlogo

Fallskydd och höghöjdsarbete

Läs mer

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Referenser

Gamla kvarnen i Hillevik, Gävle

Renovering av gamla kvarnen i Hillevik med kalkbruk och kalkfärg under vinterintäckning med dieselvärmare. Jobbet gjorde vi åt Peder och Annika Wahlman

 

Gränby centrum, Uppsala

Vi Murar fasad på blomsterlandets fastighet i Gränby centrum, Uppsala. Lindborg och söner beställde jobbet av oss.

 

Gästrike Hammarby

Fasadrenovering av Ralph Erskine ritade kedjehus i Gästrike-Hammarby. Jobbet utförde vi åt Tommy Löfdal

 

Örsundsbro

Rivputsning av en villa i Örsundsbro, underlaget var träfiberulls skivor. Jobbet utförde vi åt Per Lindborg

 

Sidsjön

Tunnputs på ventecskiva åt Bo Ågren i Sundsvall.

 

Gävle

Tunnputs på frigolit

 

Gävle-Bro

Fasadmurning på Mälarlifts nya entré, Gävle-Bro. Jobbet gjorde vi åt Lindborg och söner!

 

Södertull Gävle

Fasadputs med kalkbruk och kalkfärg på Södertulls sjukhusområde. Jobbet gjorde vi åt Valbo fasad.

 

Gamla Gävle

Murning av sockel till växthus i gamla stan med dansktegel och färgat bruk. Jobbet gjorde vi åt Roger viden.

 

Rasbo

Slamputsning av tegelvilla i Rasbo. Jobbet gjorde vi åt Andreas Tossavainen

 

Omdömen

avatar
via Murare, Gävle

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga