Företagets logotyp

HE-PE Bygg AB

Omdömen (0)

Kontaktperson

Leif Lindgren

  • Bengtsheden 9, 79023 Svärdsjö
  • Medlem på Dorunner sedan: 2013
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

HE-PE Bygg AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om HE-PE Bygg AB

HE-PE Bygg AB är ett genuint byggföretag som utför arbeten från grund till nock. Vi bygger nytt, bygger om, bygger ut och renoverar. Ni får hjälp med projektering och bygglovshandlingar och vi tar på oss hela byggprojektet från början till slut
Vi har även rörmokare och egna målare och även en bifirma med målerikonservatorer som utför och renoverar gammaldags utförda måleriarbeten.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Säker vatten

Läs mer

En Säker vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande installationsregler, av legitimerade montörer och arbetsledare anställda i ett Auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

certifikatlogo

Kvalitetsledning (ISO9001)

Läs mer

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som bygger på ett antal grundläggande principer. Om man har ett ledningssystem som baseras på kraven i standarden kan man få sitt ledningssystem certifierat.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

Referenser

Referenser- arbeten i kulturhistoriska miljöer

1998 Gästtoalett Ornässtugan. Leif Lindgren 1999 Renovering restaurang m.m. Haganäs. Leif Lindgren 1999 Renovering ”Arvids” Gård i Gylle, timmerhus från 1849. Lars-Eric Larson. 2000 Renovering köpmansgård Gettorget, Falun. Leif Lindgren 2003 Invändig renovering och ombyggnad av ”Arpehuset”, flerbostadshus med affärslokaler från 1880 i Köping. Leif Lindgren 2004 Putsarbeten Torsångs Kyrka. Leif Lindgren 2004 Renovering storstuga samt skorstens och eldstadsfundament Danielsgården Bingsjö. Leif Lindgren. 2006 Konstruktionsförbättringar klockstapel Kvarnsveden. Leif Lindgren. 2006 Projektering av reparation broräcken, Åg. Leif Lindgren. 2004-2006 Reparationsarbeten Solgruvegården Vintjärn samt Ågs Hytta. Leif Lindgren. 2007-2008 Återskapande av Bagarstuga samt uppförande av nytt boningshus,sekelskiftesstil Kullön Vaxholm. Leif Lindgren. 2008 Parlogen i Nyhyttan läggning nytt spåntak (pärttak) Byggnadsår 1472-1479. Leif Lindgren. 2010-2011 Renovering efter brand Villa Bergalid Falun. Leif Lindgren. 2012-2013 Renovering efter brand Prästgården Bingsjö. Pontus Wikström. 2013 Renovering och lokalanpassning av Komministergården, Svärdsjö. Pontus Wikström. 2015 Infiltrationsanläggning vid Ornässtugan, Ornäs. Leif Lindgren. 2015 Ny takved på Svärdsjö Gammelgård, Svärdsjö. Leif Lindgren. 2015 FANN biobäddsanläggning vid Ornässtugan, Ornäs. Leif Lindgren

Referenser- arbeten i moderna miljöer

2002 Nybyggnation åt Posten på Ingarvet, Falun. Lars-Eric Larson. 2003 Skidliftsfundament i Sälen. Lars-Eric Larson. 2003 Liftstation samt skidliftsfundament i Idre fjäll. Lars-Eric Larson. 2003 Simbassäng åt Falu Djursjukhus, Falun. Lars-Eric Larson. 2004 Skidliftsfundament i Lindvallen, Sälen. Lars-Eric Larson. 2006 LB-hus i Källviken, Falun. Lars-Eric Larson. 2006 Skidliftsfundament i Trysil, Norge. Leif Lindgren. 2006 Lokalanpassning åt City Gross, Falun. Lars-Eric Larson. 2006 Kontor och avfallsrum vid Svärdsjös återvinningsstation. Leif Lindgren. 2007 Skidliftsfundament i Hammarbybacken, Stockholm. Lars-Eric Larson. 2007 Om- och tillbyggnad åt Falu Djursjukhus. Lars-Eric Larson. 2007 Garage vid Kvarnporten. Lars-Eric Larson. 2007 Liftfundament i Stöten, Sälen. Lars-Eric Larson. 2008 Lokalanpassning åt Främbyskolan, Falun. Lars-Eric Larson. 2010 Tillbyggnation av XL-byggs butik samt uppförande av lagerhall, Falun. Lars-Eric Larson. 2011 Nybyggnation av enfamiljshus på området Bergalid, Falun. Lars-Eric Larson. 2011 Ventilationsombyggnad vid Tension, Falun. Leif Lindgren. 2012 Lokalanpassning åt Plusgymnasiet, Falun. Pontus Wikström. 2012 Renovering av gångbro vid kraftstation, Sundborn. Lars-Eric Larson. 2013 Reparation av simbassäng vid vårdcentral, Särna. Lars-Eric Larson. 2013 Tillbyggnation av enfamiljshus vid Vällan, Falun. Lars-Eric Larson. 2014 Lokalanpassning åt Actic Gym, Falun. Lars-Eric Larson. 2015 Tillbyggnation av Bravidas kontor, Borlänge. Lars-Eric Larson. 2015 Renovering av badhus, Säter, Lars-Eric Larson.

Omdömen

HE-PE Bygg AB har inte fått något omdöme ännu.