E

Enekulla Entreprenad AB

Omdömen (1)

E

Christian Jönsson

  • Medlem på Dorunner sedan: 2017
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Enekulla Entreprenad AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Enekulla Entreprenad AB

Enekulla Entreprenad AB

* Dränering
* Pooler
* Markarbete
* Grävning
* Sopning
* Kantklippning
* Material
* Rivning
* Vatten /Avlopp
* Plattläggning
*Trädäck

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Isocert 2

Läs mer

Isocert 2 är en förlängning på Isocert 1 och innebär fördjupade kunskaper inom områdena fuktteori, radon, geoteknik och ISODRÄN-metoden

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

FORA

Läs mer

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

Omdömen

avatar
via Dränering, Kristianstad

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga