C

City Team Facility Service Filial

Omdömen (0)

C

Roger Svahn

  • Terapivägen 14C, 14156 Huddinge
  • Medlem på Dorunner sedan: 2014
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

City Team Facility Service Filial ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om City Team Facility Service Filial

Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare. Både för City Team och för våra uppdragsgivare. Ett nytt (FS) Facility Service tänkande inom städindustrin, helt enkelt.

Så föddes City Team med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det mindre företagets närhet och flexibilitet, och korta beslutsvägar.

City Team är ett renodlat serviceföretag med inriktning på (FS) Facility Service. Dagligstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, sjukhus, villor. Abonnemangshemstädning av bostäder mm. Vi utför all slags städservice åt företag, myndigheter och privatpersoner mm.

Vi beräknar en omsättning på 10 - 15 MSEK under 2015/2016 och har ca 50 anställda idag. Vi har kontor i Huddinge och med cirka 20 års yrkeserfarenhet.

City Team är en helhetsleverantör av service tjänster genom att anlita oss kan du lägga all kraft på Er kärnverksamhet. Vår affärsidè är att göra ert jobb enklare. Vi tar hand om all service ditt företag behöver. Allt från flyttstädning av lägenheter till daglig fastighets städning av BRF och stora centrumanläggningar, Hemstädning som löneförmån. Specialstädning, Byggstädning, Byggfönsterputs, Golvvård, mm. Att erbjuda våra kunder rätt service tjänst, i rätt ögonblick till ett så lågt pris att så många som möjligt har råd att köpa dem flera gånger per år.

Vi ska vara en av de bästa renodlade service leverantörerna din servicepartners inom (FS) Facility Service med städservice som vår specialité. Vi har god kännedom och kompetens om de krav och förväntningar som ställs från privatpersoner och företag Myndigheter och Bostadsrättsföreningar. Personligt ansvar, kompetens, kunskap och ett stort engagemang hos alla medarbetare är grundstenen för ett lyckat resultat.

Värdegrund
Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker, är präglade av vilka vi är, hur vi har det i vår närmaste omgivning och hur vi formas av samhället. Värderingarna är personliga och många gånger omedvetna. De styr våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning. Vårt syfte i City Team med att utforma en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt till andra människor.

Bemötande är värdegrund i praktiken.
Det är viktigt att vi City Team bemöter varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Bemötande för oss handlar helt enkelt om hur vi omsätter våra värderingar till praktiskt handling i den dagliga kontakten med alla människor.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Almega

Läs mer

Almega är en organisation i Sverige för tjänsteföretag, Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning.

Referenser

Kontorsstädning

City Team Facility Service utför kontorsstädning hos ADEX 2 gånger i veckan Referensperson: ADEX (Jessica Hagen) 08-586 344 00

 

Bostadsrättsföreningen Kullen i Huddinge

City Team Facility Services har utfört olika uppdrag i Bostadsrättsföreningen Kullen i Huddinge. Referensperson: Brf.Kullen (Annika Klasson) 070-2860432

 

Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge

City Team Facility Services har utfört olika uppdrag i Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge. Referensperson: Brf.Grantorp (Eva Hellström) 070-9166508

 

Omdömen

City Team Facility Service Filial har inte fått något omdöme ännu.