Företagets logotyp

Sydskånska Bygg AB

Omdömen (0)

S

Christopher

  • Sporregatan 21 Malmö eller Tenng 8, Ystad, 27122 Malmö, Ystad
  • Medlem på Dorunner sedan: 2014
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Sydskånska Bygg AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Sydskånska Bygg AB

Sydskånska Bygg AB etablerades våren 2014. Adrian och Christopher har tidigare arbetat som anställda på större byggföretag med både nyproduktion ner till små servicejobb.

Efter att ha arbetat tillsammans en längre tid så kom tankar och funderingar upp om hur det skulle vara att driva sin egen byggfirma.
Vägarna skiljdes under ett par år med arbete på olika byggföretag. Men tankarna om att driva sitt eget försvann aldrig.
Sagt och gjort, våren 2014 väcktes idén på nytt och Sydskånska Bygg AB föddes.

Idag är vi 12 stycken medarbetare, från snickare, murare till plattsättare. Vi har våtrumsbehörighet utfärdat av BKR och får utföra arbeten i vattentäta våtutrymmen.​
Ett eget finsnickeri har vi också. Vilket gör att vi kan åta oss specialarbeten.
Det kan vara en trappa i trä, fönster, dörrar, special-lister samt möbler, ja allt som man kan tänka sig i trä.​​​

Vi har ett stort nätverk av handplockade samarbetspartners, med en bred kompetens och erfarenhet av sina yrken.
Detta gör att vi kan ta oss an vilken arbetsuppgift som helst, liten som stor.

Genom våra år som anställda har vi med tiden lärt oss hur viktigt det är att vara lyhörd och flexibel gentemot kunden. Detta har vi tagit med oss, och kan nu till fullo utföra som egna företagare.

Vår målsättning är att alltid lämna ett arbete bakom oss, där både vi och ni som kund är nöjda.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Byggkeramikrådet

Läs mer

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV)

Läs mer

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. 

certifikatlogo

Tunga lyft (certifikat)

Läs mer

För att bedöma risken med ett lyft måste man ta hänsyn både till bördans vikt och avståndet till bördan. Hur ofta lyften förekommer och hur länge lyftarbetet pågår under arbetsdagen är också faktorer att ta med i bedömningen. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att vår personal har nödvändig förståelse, kompetens och verktyg för att minimera slitage på kroppen.

certifikatlogo

Lyftkort (operatörsutbildning kranfordon)

Läs mer

Det finns olika sätt att utbilda sig. Typiskt har individen som innehar operatörsutbildningen gått en teoretisk och praktisk grundutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).

Omdömen

Sydskånska Bygg AB har inte fått något omdöme ännu.