A

ASAN Bygg

Omdömen (5)

Kontaktperson

Housang Rouzbahani

 • Storgatan 17, 3 tr, 17163 SOLNA
 • Medlem på Dorunner sedan: 2018
 • Innehar F-skatt
 • Registrerad för moms

ASAN Bygg ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om ASAN Bygg

Vi har jobbat ända från 1996 med byggnation. Under tiden har vi byggt nya villor ända från grundläggning till nyckelfärdiga och massor med tillbyggnader samt renoveringar. Jag var borta några år men nu har jag börjat igen som hobby eftersom jag är pensionerad.
Firman har F_skattesedel, ansvarsförsäkring och våtrumsbehörighet.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

certifikatlogo

Byggkeramikrådet

Läs mer

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

certifikatlogo

Miljöcertifierad

Läs mer

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO.

certifikatlogo

Golvbranschen

Läs mer

Golvbranschen, GBR, är den ideella paraplyorganisationen för företag i golvbranschen. Inom GBR finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar, GFF och GLF. De två föreningarna samverkar i gemensamma frågor. Huvuddelen av Golvbranschens arbete är inriktad på praktiskt servicearbete, d.v.s. att utveckla och förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter.

certifikatlogo

Byggfelsförsäkring

Läs mer

Byggfelsförsäkring i 10 år. En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet. För ett vanligt hus kostar en byggfelsförsäkring cirka 10 000 - 40 000 kr.

certifikatlogo

PER (Plattsättnings Entreprenörers Riksförening)

Läs mer

PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades av ett flertal plattsättningsföretag i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet.

certifikatlogo

Företagarna (företagarorganisation)

Läs mer

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

certifikatlogo

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV)

Läs mer

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. 

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

certifikatlogo

SSG Entre (säkerhetsutbildning arbetsmiljö)

Läs mer

SSG Entre är en utbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö. Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö. Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor.

certifikatlogo

Auktoriserad Redovisningskonsult

Läs mer

SRF Konsulterna är en branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter som utfärdar certifikatet "Auktoriserad Redovisningskonsult" som en kvalitetsstämpel efter man uppfyllt deras krav.

certifikatlogo

AB Svensk Våtrumskontroll, GVK

Läs mer

GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen.

certifikatlogo

Behörig våtrum

Läs mer

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

certifikatlogo

Måleriföretagen

Läs mer

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort.

certifikatlogo

SRY Yrkesbevis

Läs mer

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. SRY utfärdar yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering.

certifikatlogo

Nöjd-Kund-Garanti

Läs mer

Företaget uppger att dom har en garanti för sina arbeten. Dessa kan variera i omfattning och tid. Var noga med att själv ta reda på hur företagets garanti ser ut innan du ingår avtal med företaget. Läs mer om skillnaden mellan garanti och reklamationsrättigheter på sidan: https://blog.dorunner.se/garanti

Omdömen

avatar

Lyhörd och prisvärd snickare

via Bygga altan, Spånga

Anlitade ASAN Bygg och Housang för att bygga en altan i vinkel, ca 80 kvm + 2 platsbyggda skärmväggar. Housang är mycket lyhörd och kom även med alternativa och positiva förslag under projektets gång. Jag kan helt klart rekommendera ASAN Bygg.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Varning!

Jag vill utfärda en stor varning till detta bolag. Vi anlitade detta företag för att totalrenovera våra två badrum. Det tog 21 veckor för företaget att färdigställa! Något som skulle ta 6 veckor enligt avtal. Jag skulle kunna skriva en bok om alla misstag han gjort för i princip allting behövdes göras om minst en gång och allt var självklart materialets, husägaren eller verktygens fel. * plattsättningen fick göras om två gånger tills de till slut fick anlita ett annat företag att lägga klinker. * företagets elektriker åker mitt i arbetet iväg på semester i tre veckor. * måleriarbetet hade rinnmärken överallt, fick också göras om flertalet gånger innan det blev bra. * hans rörmokare orsakade läckage vilket gjorde att vi behövde bryta upp golv i hallen. Som han sedan såklart lade dåligt och skadade laminaten och blev glipor emellan. * faktureringen lyckades han lura oss att betala för mycket i varje delbetalning (rot). När vi påpekade detta ville han inte betala tillbaka med resonemanget att vi ändå ska betala den framöver. * Han förstod inte skattesystemet så jag fick följa med till Skatteverket och förklara för honom. Jag hoppas ingen utsätts för denna bluffhantverkare och avråder alla att anlita detta företag.

Svar från ASAN Bygg

Jag har jobbat inom bygg från 1996 och aldrig har haft en sådan psykopat som kund. Ingen har klagat över mina utförda jobb.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Supernöjd av kvalitet, politlighet och framför allt han priser

Jag har varit supernöjd med pris, kvalitet och hans kunskap inom bygge som han har.

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar
via Byggnadssnickeri & grovsnickeri, Bromma

 • Service
 • Kvalitet
 • Pris
Verifierad av dorunner logga