A

Anders Wictorin Byggkonsult

Omdömen (0)

A

Anders Wictorin

  • Gingsered Sjökärret 102, 43896 Hällingsjö
  • Medlem på Dorunner sedan: 2017
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Anders Wictorin Byggkonsult ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Anders Wictorin Byggkonsult

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

Läs mer

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.

Omdömen

Anders Wictorin Byggkonsult har inte fått något omdöme ännu.