Företagets logotyp

Öresundteknik El AB

Omdömen (2)

Ö

Jonas Nilsson

  • Bronsåldersgatan 10B, 21376 Malmö
  • Medlem på Dorunner sedan: 2019
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Öresundteknik El AB ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Öresundteknik El AB

Öresundteknik är en heltäckande total leverantör främst verksam i Skåne.
Vi levererar Automation, El, Fastighetsförvaltning/ service, samt Interiör.

Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda. Vi tackar hellre nej till ett jobb än tar på oss för många som inte kan slutföras.

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Heta Arbeten

Läs mer

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

certifikatlogo

ID06

Läs mer

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

certifikatlogo

BAS-P och BAS-U

Läs mer

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

certifikatlogo

Auktoriserad elinstallatör (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Auktoriserad enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationsarbete.

certifikatlogo

Registrerat elinstallationsföretag (Elsäkerhetsverket)

Läs mer

Registrerad hos Elsäkerhetsverkets som elinstallationsföretag.

Omdömen

avatar
via Installation av eluttag, Lund

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga
avatar

Nöjd!

via Felsökning av el, Bjärred

  • Service
  • Kvalitet
  • Pris
Verifierad av dorunner logga