Garanti eller reklamationsrätt – Vad är skillnaden?

Kontroverse, Diversitt
Enligt (KKL) konsumentköplagen har du som är privatperson och köpare ifrån ett företag rätt att reklamera en felaktig vara i upp till tre år efter köpet. Det gäller även för köp av tjänster. Det måste handla om ett ursprungligt fel på varan, även om felet inte visats sig från början. I det fall ett fel uppstår under de sex första månaderna efter köpet förutsätts felet vara ursprungligt om inte säljaren kan bevisa motsatsen. När du reklamerar en felaktig vara har du först och främst rätt att kostnadsfritt få den lagad, eller få en ny vara. Ibland är detta inte möjligt då kan du istället ha rätt till prisavdrag, eller i vissa fall häva köpet om det handlar om ett väsentligt fel. Reklamationsrätten är tvingande enligt lag och inte något som kan avtalas bort.
Garanti däremot skiljer sig på så sätt att det är något som en säljare kan lämna, utöver de rättigheter du har enligt lagen. Att säljaren inte lämnat någon garanti innebär inte att du inte har kvar din lagstadgade reklamationsrätt. Däremot kan säljare ibland lämna en garanti i mer än tre år vilket då innebär att du kan reklamera fel även efter tre år. Garanti betyder att säljaren ansvarar för att varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid.