Dags att fräscha upp fasaden? Tänk på det här!

Ska du bygga nytt hus eller bara fräscha upp fasaden på ditt hus? Oavsett vad du ska göra är det alltid härligt att ha en fin fasad när sommarsolen tittar fram. Det finns några saker du kan göra för att din fasad ska hålla sig fin under en längre period. Vi har samlat några av dem här.

Tvätta med jämna mellanrum

För att undvika att din fasad ska bli tråkig är det alltid bra att tvätta den ca en gång vartannat eller var tredje år. Då hinner inte alger eller mögelsvamp sätta och växa sig fast i fasaden. 
Skölj av fasaden med rent kallt vatten. Lägg sedan på Utomhustvättmedel med en svamp, borste eller skumspruta. Låt medlet torka i cirka 15 minuter, följ rekommendationerna som står på tvättmedlet.
Du ska helst inte använda en högtryckstvätt eftersom att trycket kan bli för starkt, vilket gör att vattnet kan tränga sig in i fasaden. Om vatten tränger sig in i fasaden kan det ta lång tid för fasaden att torka. Kom ihåg att använda skyddshandskar om du tvättar fasaden själv.

Måla inte om på våren

Behöver du måla om fasaden? Då ska du helst inte göra det under våren när pollensäsongen är igång. Det är mycket mögelsporer i luften och då kan de lätt sätta sig i färgen, vilket inte är bra.
Om du ska måla om är det även bra att välja en färg som torkar snabbt för att undvika att just mögelsporer får fäste i färgen. Ofta är det också bättre med mörkare färger då de torkar snabbare än ljusa kulörer.

Håll fasaden fri från fukt

Det är viktigt att du försöker hålla fasaden fri från fukt så att inte mögel kan bildas i fasaden. Det gör du enklast genom att se över dräneringen, hängrännor samt alla fönsterbleck. Det ska helst inte finnas några klätterväxter längs fasaden eftersom att växterna också kan bidra till att en del fukt samlas längs med fasaden. Om du bygger nytt hus är det viktigt att se till att träpanelen inte har direkt kontakt med marken, eftersom att fukt från marken kan nå fasaden.
Om du känner dig osäker på att tvätta fasaden eller måla om du kan du alltid ta hjälp av ett proffs hos oss på Dorunner här