BRF-skolan från Dorunner

Dorunner är en plattform med tusentals anslutna tjänsteföretag. Vi har hjälpt BRF:er i över 10 år med processen att upphandla nya avtal. Börja alltid på Dorunner.se när du behöver hjälp.

Dorunner är en plattform med tusentals anslutna tjänsteföretag. Vi har hjälpt BRF:er i över 10 år med processen att upphandla nya avtal. När ni gör en förfrågan på Dorunner får ni upp till fem offerter från fem olika företag. Det ger er en möjlighet att hålla koll på prisnivåer, vad som ingår i de olika erbjudandena samt kontrollera företagens omdömen för att hitta en leverantör som ni blir nöjda med.

Personlig service

Vill ni har mer personlig service? Skicka in er underhållsplan så kontaktar vi er när det börjar bli dags för renovering. Ni kan även använda oss som ett bollplank när det kommer till större upphandlingar. Vi har lång erfarenhet och har hjälpt BRF:er med upphandlingar i över 10 år.

Använd formuläret på dorunner.se/brf eller maila er underhållsplan till brf@dorunner.se

3 enkla steg för att komma igång

1

Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se

2

Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.

3

Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs

”Offerten från hantverkare kan variera kraftigt och det är därför det är viktigt att ta in 4-5 offerter för att kunna jämföra och hitta det bästa alternativet”

En BRF är en ekonomisk förening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vilket innebär att det enligt lag krävs en styrelse som förvaltar verksamheten. Utöver det ekonomiska ansvaret ligger det även i styrelsens intresse att se till att underhållet av fastigheten sköts och att löpande omförhandla avtal för att hålla kostnaderna nere för föreningen. Det är medlemmarna som tillsammans äger fastigheten och styrelsen företräder medlemmarna.

Ansvar

Styrelsen har ansvar för att föreningens ekonomi och fastighet sköts och underhålls. Det är viktigt att styrelsen är proaktiv när det kommer till att fatta beslut kring renovering och att löpande upphandla avtal för att hålla kostnaderna nere.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet är en punkt som enligt lag måste finnas på dagordningen vid en ordinarie föreningsstämma. Då röstar medlemmarna i föreningen om de godkänner hur styrelsen arbetet och att skadeståndskrav riktat mot privatpersonerna i styrelsen i efterhand inte kan väckas.

Det är mycket ovanligt att ansvarsfrihet inte beviljas, och ska ses som en skarp markering av ett missnöje kring hur styrelsen arbetat.

Besiktning, planering & upphandling

Steg 1: Besiktning

För att få en överblick över vilka renoveringar som behöver göras och skicket på fastigheten, kan det vara bra att ta in en besiktningsman som kan hjälpa er att prioritera.

Besikning

Bland våra medlemsföretag hittar ni företag specialiserade på besiktning. Hitta besiktningsmän och efterfråga en offert.

Steg 2: Underhållsplan & budget

Gå igenom underhållsplanen med utgångspunkt vad besiktningsmannen kommit fram till och säkerställt att det budgeteras utifrån underhållsplanen. Det kan innebära avgiftshöjningar för medlemmarna i föreningen.

Ta fram en underhållsplan som specificerar vilka jobb som skall genomföras och när de planeras att genomföras.

Vi kan hjälpa er att hålla koll på när det är dags för renovering och vara ert bollplank i hela upphandlingsprocessen. Skicka in er underhållsplan via formuläret här: dorunner.se/brf eller maila till brf@dorunner.se.

Steg 3: Upphandling av leverantör

Vid en upphandling är en bra riktlinje att jämföra minst tre olika företag och offerter. När du gör en uppdragsförfrågan via Dorunner är det upp till fem företag som kommer att kontakta dig med en offert. Ha i åtanke att företagen ofta har ledtider och att det normalt dröjer mellan 1-3 månader mellan upphandling och byggstart.

upphandling av leverantörTänk på det här när du jämför offerter

Välj inte den billigaste offerten per automatik
Läs igenom vad som ingår i varje offert och ta ett välgrundat beslut utifrån den informationen. När det kommer till hantverk är god kvalitet den bästa investeringen.

Välj den leverantör som du känner mest förtroende för
Varje företag på Dorunner.se har en egen profilsida där det finns information om företaget och omdömen från tidigare kunder. Där hittar du även information om företagets certifikat.

Verifiera fakta och dubbelkolla certifikat
Kolla alltid att företaget har ansvarsförsäkring och rätt certifikat för att utföra ert jobb. Läs mer om certifikat och viktiga försäkringar under avsnittet “Certifikat” eller i Certifikatguiden.

Steg 4: Informera de boende

Renoveringar i fastigheten påverkar de boende på olika sätt. Informera medlemmarna i föreningen i god tid kring stundande renoveringar och vad det innebär för dem. Om hantverkarna behöver komma in i enskilda lägenheter behövs ett system för nyckelhantering alternativt att innehavaren kan vara hemma vid tillfället.

”Vid arbeten över fyra prisbasbelopp (år 2020 är summan 189 200 kr) är det byggherrens ansvar att se till att det finns en personalliggare utfärdad från Skatteverket på byggarbetsplatsen”

Ansvar som byggherre

Vid renoveringar är det uppdragsgivaren som per automatik är byggherren. Att vara byggherre innebär ett ansvar över bygget och administrativa uppgifter.

Vid arbeten över fyra prisbasbelopp (år 2020 är summan 189 200 kr) är det byggherrens ansvar att se till att det finns en personalliggare utfärdad från Skatteverket på byggarbetsplatsen.

Det är möjligt att göra entreprenören till byggherre genom ett skriftligt avtal. Då övergår ansvaret att fullgöra alla byggherrens skyldigheter till entreprenören. Det innefattar bland annat anmälningsskyldigheter och skyldighet att tillhandahålla utrustning och skyldighet att hålla personalliggare tillgänglig för Skatteverket.

Läs mer om vad som ingår i byggherren och entreprenörens ansvar från Skatteverket:

Byggherrens skyldigheter

Entreprenörens skyldigheter

Entreprenadsavtal

Det finns olika typer av entreprenadsformer, de tre vanligaste är; delad- total- och generalentreprenad. Kortfattat innebär en delad entreprenad att det är uppdragsgivarens ansvar att anlita hantverkare för alla olika moment i ett byggprojekt.

Vid en totalentreprenad är det entreprenören själv som utför projekteringen. Beställaren har oftast överlämnat krav på tänkt funktion, men inte exakt hur den ska vara.

Vid en generalentreprenad ingås ett avtal mellan byggherren och en generalentreprenör, vilken åtar sig ansvaret för hela produktionen. Det är nu generalentreprenören som tar över byggherrens skyldigheter och ansvar samt ingår avtal med underleverantörer.

Hur ofta måste man renovera?

Olika delar på fastigheten har olika löpande renoveringsbehov. Nedan listar vi olika vanliga renoveringar i BRF:er med en generell uppskattning gällande renoveringsbehoven.

Stambyte

Stammar av god kvalitet håller i regel omkring 50-60 år. Stambytets primära de är badrummet, där tätskiktets livslängd är omkring 30 år. Detta gör att man brukar rekommendera att ett stambyte sker omkring var 30:e år.

Material
Livslängd
Stammar Upp till 60 år
Tätskikt i badrum Omkring 30 år
Fasadrenovering

Beroende på fasad krävs olika typer av renovering enligt olika intervaller. Behovet av underhåll beror också på förutsättningarna runt fastigheten och hur påverkad den blir av väder och vind.

Material
Livslängd
Underhåll
Puts Målas Var 5-10 år
Trä Målas Var 10:e år
Tegel Se över ev. sprickbildning i fogarna Var 10:e år

”Varje företag på Dorunner har en egen profilsida där det finns information om företaget och omdömen från tidigare kunder. Där hittar du även information om företagets certifikat”.

Takrenovering

Yttermaterialet på ett tak är ofta väldigt tåligt och håller i många år. När det kommer till renovering av tak är det främst isolering och tätning som behöver göras med ett tätare intervall på ca var 15:e år. Beroende på väder och vind kan det dock variera. Kontrollera status på ert tak genom en besiktning.

Material
Underhåll
Intervall
Livslängd
Tegel

Isolering / tätning

Var 15:e år 50 år
Betong Isolering / tätning Var 15:e år 50 år
Plåt Isolering / tätning Var 15:e år 50 år
Papp Isolering, tätning eventuellt byte av papp Var 15:e år 15-30 år
Hängrännor & stuprör

Hängrännor och stuprör bör i regel ses över en gång per år. Är huset omgivet av höga träd som släpper löv, barr och kvistar kan det krävas tätare kontroller och rensning. Det man vill undvika är att skräpet täpper till rören och hindrar avrinningen.

De flesta moderna hängrännor i plast eller PVC- överdragen plåt är i princip underhållsfria och mycket tåliga. Har huset hängrännor och stuprör i galvaniserad plåt är det viktigt att kontrollera och underhålla dem löpande. Har de börjat rosta bör de lagas och målas om eller bytas ut helt, beroende på skick.

Material
Livslängd
Underhåll
Puts Målas Var 5-10 år
Trä Målas Var 10:e år
Tegel Se över ev. sprickbildning i fogarna Var 10:e år
Sotare

Hur ofta sotning krävs bestäms av kommunen och beror på hur förhållandena ser ut i fastigheten. Ibland kan det krävas upp till 4 ggr/år. Därför är det viktigt att känna till vad som gäller i just ert hus. Kontakta din kommun för att ta del av de lokala föreskrifterna.

Ventilation

En ventilationskontroll sker för att undersöka inomhusklimatet och i syfte att kontrollera att ventilationssystemen fungerar. I flerbostadshus ska en obligatorisk ventilationskontroll ske var 6:e år, en så kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det är bostadsrättsföreningen som ska till att en OVK genomförs.

Kontroll
Underhåll
Intervall

Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Var 6:e år

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierat av ett certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Hitta certifierade kontrollanter

Lär dig mer om certifikat och vilka som krävs i vår certifikatguide

certifikatguiden

Fler inlägg

Vad innebär ett stambyte? Hur lång tid tar det och hur ofta krävs det? Vi har svaren på de vanligaste frågorna.
Genom regelbunden stamspolning så kan du spara många tusenlappar i långa loppet. Här besvarar vi på de vanligaste frågorna när det kommer till stamspolning.
Hur ska man tänka när man ska renovera ett litet badrum? Vi listar några smarta tips och lösningar för att förvandla ett litet badrum till något som är både snyggt och funktionellt.
Fel och misstag i samband med badrumsrenoveringar ökar i takt med att vi renoverar allt mer. Ofta beror det på att kompetensen brister hos de som utför arbetet, och det kan bli kostsamt att rätta till i efterhand.
Källaren är den perfekta ytan för att bygga en relaxavdelning. Med liten mängd insyn och ljusinsläpp kan du skapa ett riktigt mysigt och avkopplande rum.
Kök- och badrumsrenoveringar är två typer av renoveringar som ofta drar upp värdet på bostaden. Lyckade förändringar av planlösningen kan också vara väldigt positivt rent ekonomiskt vid en försäljning.