3 tips till dig som ska borra brunn

Under den här sommarens torka kanske det är många som har funderat på att borra en brunn. Det finns många fördelar med att ha en egen brunn, exempelvis att man är självförsörjande av vatten i fall det blir vattenbrist. Här listar vi några saker man bör veta innan man borrar en brunn.

Placeringen är viktig

Om det är möjligt ska brunnen helst placeras uppströms för att undvika eventuella föroreningskällor. En brunsborrare rekommenderar alltid vart på tomten det passar bäst att placera brunnen, baserat på grundvattendokumentet samt hur huset står. Kom ihåg att alltid låta brunsborraren komma ut och titta på tomten för att kunna bedöma arbetet och kostnaderna för arbetet – då kan de ge en så precis offert som möjligt.

Testa & Beräkna

Innan du börjar borra för brunnen behöver du testa och beräkna vattenåtgången. I ett hus går det vanligtvis åt ca 100 – 200 liter per person per dygn. Om du tror att din brunn inte kommer kunna leverera tillräckligt mycket vatten kan man göra en så kallad spräckning som vidgar bergssprickorna vilket ger mer vatten.
Efter att brunnen har borrats väntar du 2 veckor innan du skickar in ett vattentest till VA-verket för slutlig analys av vattnet.

Anlita brunnsborrare

Se till att anlita en brunnsborrare som är auktoriserad och godkänd samt har certifikat för att kunna utföra arbetet. Efter utfört arbete ska du alltid begära ett brunnsprotokoll, som visar uppgifter om brunnes prestanda och utförande. Om det skulle bli något fel i efterhand är det viktigt att ha protokollet.
Tänk på att när du har egen brunn är du själv som är ansvarig för att kvaliteten på vatten är fortsatt bra. Det är bra om du ca var tredje år skicka ett vattentest på analys.
Behöver du hitta en brunnsborrare? Anlita någon av våra här.